Premium velgenreiniger RM 667

Artikelnummer: 6.296-048.0

Premium velgenreiniger RM 667

Artikelnummer: 6.296-048.0

€15,95

Velgenreiniger Premium 500 ml RM 667

  Beschrijving

  Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.

  Feature: 1

  Velgenreiniging

  Feature: 2

  Te gebruiken op droge, koude velgen

  Feature: 3

  Zie voor speciale velgen de instructies van de fabrikant.

  Feature: 4

  Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

  Feature: 5

  Buiten bereik van kinderen bewaren

  Feature: 6

  handmatig

  Feature: 7

  Premium reiniger voor alle soorten stalen en lichtmetalen velgen

  Feature: 8

  Verwijdert stof, bandensporen, strooizout, sneewresten,…

  Feature: 9

  Zacht voor uw materialen

  Feature: 10

  Automatisch effectief

  Feature: 11

  Bereikt zelfs de kleinste gaatjes en krappe hoeken

  Feature: 12

  Korte contacttijd

  Feature: 13

  Met prestatie-indicator. De roodachtige kleurverandering geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd inwerkt

  Feature: 14

  Klaar voor direct gebruik

  Feature: 15

  Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD

  Feature: 16

  handmatig

  Feature: 17

  Sproei op koude, droge wielen en laat inwerken totdat het reinigingsmiddel rood begint te kleuren.

  Feature: 18

  P330 De mond spoelen.

  Feature: 19

  P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

  Feature: 20

  P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

  Feature: 21

  H302 Schadelijk bij inslikken.

  Feature: 22

  H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  Feature: 23

  P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

  Feature: 24

  P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

  Feature: 25

  P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

  Feature: 26

  P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  Feature: 27

  P280g Draag beschermende handschoenen.

  Feature: 28

  P301+P312a NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  Toepassingsgebied
  Technische Specificaties

  Toepassingsgebied

  • Velgenreiniging
  • Te gebruiken op droge, koude velgen
  • Zie voor speciale velgen de instructies van de fabrikant.
  • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
  • Buiten bereik van kinderen bewaren
  • handmatig
  • Premium reiniger voor alle soorten stalen en lichtmetalen velgen
  • Verwijdert stof, bandensporen, strooizout, sneewresten,…
  • Zacht voor uw materialen
  • Automatisch effectief
  • Bereikt zelfs de kleinste gaatjes en krappe hoeken
  • Korte contacttijd
  • Met prestatie-indicator. De roodachtige kleurverandering geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd inwerkt
  • Klaar voor direct gebruik
  • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
  • handmatig
  • Sproei op koude, droge wielen en laat inwerken totdat het reinigingsmiddel rood begint te kleuren.
  • P330 De mond spoelen.
  • P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
  • H302 Schadelijk bij inslikken.
  • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280g Draag beschermende handschoenen.
  • P301+P312a NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  Technische Specificaties

  Categorie
  Afmetingen (l x b x h)70 x 100 x 245 mm
  Inhoud van de verpakking500 ml
  Verpakkingseenheid8 Stuk(s)

  Velgenreiniger Premium 500 ml RM 667

   Beschrijving

   Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.

   Feature: 1

   Velgenreiniging

   Feature: 2

   Te gebruiken op droge, koude velgen

   Feature: 3

   Zie voor speciale velgen de instructies van de fabrikant.

   Feature: 4

   Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

   Feature: 5

   Buiten bereik van kinderen bewaren

   Feature: 6

   handmatig

   Feature: 7

   Premium reiniger voor alle soorten stalen en lichtmetalen velgen

   Feature: 8

   Verwijdert stof, bandensporen, strooizout, sneewresten,…

   Feature: 9

   Zacht voor uw materialen

   Feature: 10

   Automatisch effectief

   Feature: 11

   Bereikt zelfs de kleinste gaatjes en krappe hoeken

   Feature: 12

   Korte contacttijd

   Feature: 13

   Met prestatie-indicator. De roodachtige kleurverandering geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd inwerkt

   Feature: 14

   Klaar voor direct gebruik

   Feature: 15

   Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD

   Feature: 16

   handmatig

   Feature: 17

   Sproei op koude, droge wielen en laat inwerken totdat het reinigingsmiddel rood begint te kleuren.

   Feature: 18

   P330 De mond spoelen.

   Feature: 19

   P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

   Feature: 20

   P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

   Feature: 21

   H302 Schadelijk bij inslikken.

   Feature: 22

   H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

   Feature: 23

   P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

   Feature: 24

   P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

   Feature: 25

   P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

   Feature: 26

   P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

   Feature: 27

   P280g Draag beschermende handschoenen.

   Feature: 28

   P301+P312a NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

   Toepassingsgebied
   Technische Specificaties

   Toepassingsgebied

   • Velgenreiniging
   • Te gebruiken op droge, koude velgen
   • Zie voor speciale velgen de instructies van de fabrikant.
   • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
   • Buiten bereik van kinderen bewaren
   • handmatig
   • Premium reiniger voor alle soorten stalen en lichtmetalen velgen
   • Verwijdert stof, bandensporen, strooizout, sneewresten,…
   • Zacht voor uw materialen
   • Automatisch effectief
   • Bereikt zelfs de kleinste gaatjes en krappe hoeken
   • Korte contacttijd
   • Met prestatie-indicator. De roodachtige kleurverandering geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd inwerkt
   • Klaar voor direct gebruik
   • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
   • handmatig
   • Sproei op koude, droge wielen en laat inwerken totdat het reinigingsmiddel rood begint te kleuren.
   • P330 De mond spoelen.
   • P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
   • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
   • H302 Schadelijk bij inslikken.
   • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
   • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
   • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
   • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
   • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
   • P280g Draag beschermende handschoenen.
   • P301+P312a NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

   Technische Specificaties

   Categorie
   Afmetingen (l x b x h)70 x 100 x 245 mm
   Inhoud van de verpakking500 ml
   Verpakkingseenheid8 Stuk(s)

   Features