Velgenreiniger Premium 500 ml RM 667

Artikelnummer: 6.296-048.0

Velgenreiniger Premium 500 ml RM 667

Artikelnummer: 6.296-048.0

€13,95

Premium velgenreiniger RM 667


  Beschrijving

  Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.

  Toepassingsgebied
  Technische Specificaties

  Toepassingsgebied

  • Velgenreiniging
  • Te gebruiken op droge, koude velgen
  • Zie voor speciale velgen de instructies van de fabrikant.
  • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
  • Buiten bereik van kinderen bewaren
  • handmatig
  • Premium reiniger voor alle soorten stalen en lichtmetalen velgen
  • Verwijdert stof, bandensporen, strooizout, sneewresten,…
  • Zacht voor uw materialen
  • Automatisch effectief
  • Bereikt zelfs de kleinste gaatjes en krappe hoeken
  • Korte contacttijd
  • Met prestatie-indicator. De roodachtige kleurverandering geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd inwerkt
  • Klaar voor direct gebruik
  • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
  • handmatig
  • Sproei op koude, droge wielen en laat inwerken totdat het reinigingsmiddel rood begint te kleuren.
  • P330 De mond spoelen.
  • P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
  • H302 Schadelijk bij inslikken.
  • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280g Draag beschermende handschoenen.
  • P301+P312a NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  Technische Specificaties

  Categorie
  Inhoud van de verpakking 500 ml
  Verpakkingseenheid 8

  Premium velgenreiniger RM 667


   Beschrijving

   Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.

   Toepassingsgebied
   Technische Specificaties

   Toepassingsgebied

   • Velgenreiniging
   • Te gebruiken op droge, koude velgen
   • Zie voor speciale velgen de instructies van de fabrikant.
   • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
   • Buiten bereik van kinderen bewaren
   • handmatig
   • Premium reiniger voor alle soorten stalen en lichtmetalen velgen
   • Verwijdert stof, bandensporen, strooizout, sneewresten,…
   • Zacht voor uw materialen
   • Automatisch effectief
   • Bereikt zelfs de kleinste gaatjes en krappe hoeken
   • Korte contacttijd
   • Met prestatie-indicator. De roodachtige kleurverandering geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd inwerkt
   • Klaar voor direct gebruik
   • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
   • handmatig
   • Sproei op koude, droge wielen en laat inwerken totdat het reinigingsmiddel rood begint te kleuren.
   • P330 De mond spoelen.
   • P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
   • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
   • H302 Schadelijk bij inslikken.
   • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
   • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
   • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
   • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
   • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
   • P280g Draag beschermende handschoenen.
   • P301+P312a NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

   Technische Specificaties

   Categorie
   Inhoud van de verpakking 500 ml
   Verpakkingseenheid 8

   Features

   Premium velgenreiniger RM 667


    Beschrijving

    Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.

    Toepassingsgebied
    Technische Specificaties

    Toepassingsgebied

    • Velgenreiniging
    • Te gebruiken op droge, koude velgen
    • Zie voor speciale velgen de instructies van de fabrikant.
    • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
    • Buiten bereik van kinderen bewaren
    • handmatig
    • Premium reiniger voor alle soorten stalen en lichtmetalen velgen
    • Verwijdert stof, bandensporen, strooizout, sneewresten,…
    • Zacht voor uw materialen
    • Automatisch effectief
    • Bereikt zelfs de kleinste gaatjes en krappe hoeken
    • Korte contacttijd
    • Met prestatie-indicator. De roodachtige kleurverandering geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd inwerkt
    • Klaar voor direct gebruik
    • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
    • handmatig
    • Sproei op koude, droge wielen en laat inwerken totdat het reinigingsmiddel rood begint te kleuren.
    • P330 De mond spoelen.
    • P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
    • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
    • H302 Schadelijk bij inslikken.
    • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
    • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
    • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
    • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
    • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
    • P280g Draag beschermende handschoenen.
    • P301+P312a NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

    Technische Specificaties

    Categorie
    Inhoud van de verpakking 500 ml
    Verpakkingseenheid 8