Ontkalker poeder (6x17 gr)

Artikelnummer: 6.295-987.0

Ontkalker poeder (6x17 gr)

Artikelnummer: 6.295-987.0

€10,95

Ontkalkingspoeder RM 511


  Beschrijving

  Zorgt voor een effectieve ontkalking van de stoomreinigers en andere warmwatertoestellen, zoals ketels en koffiemachines – voor een lange levensduur en een laag energieverbruik.

  Toepassingsgebied
  Technische Specificaties

  Toepassingsgebied

  • Ontkalking voor Kärcher stoomreinigers
  • Ontkalking voor koffie-apparaten, waterketels enz.
  • Stoomreinigers en andere huishoudelijke apparaten
  • Een pakje poeder wordt toegevoegd aan een container (bijvoorbeeld een maatbeker) en geroerd in 0,5 liter koud water totdat het oplost.
  • Giet de ontkalker in het apparaat (bijv. Stoomreiniger, waterkoker).
  • Spoel het apparaat na het ontkalken minimaal twee keer uit.
  • Hierna kunt u het apparaat gewoon gebruiken.
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
  • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

  Technische Specificaties

  Categorie
  Inhoud van de verpakking 6 x 17 g
  Verpakkingseenheid 15

  Ontkalkingspoeder RM 511


   Beschrijving

   Zorgt voor een effectieve ontkalking van de stoomreinigers en andere warmwatertoestellen, zoals ketels en koffiemachines – voor een lange levensduur en een laag energieverbruik.

   Toepassingsgebied
   Technische Specificaties

   Toepassingsgebied

   • Ontkalking voor Kärcher stoomreinigers
   • Ontkalking voor koffie-apparaten, waterketels enz.
   • Stoomreinigers en andere huishoudelijke apparaten
   • Een pakje poeder wordt toegevoegd aan een container (bijvoorbeeld een maatbeker) en geroerd in 0,5 liter koud water totdat het oplost.
   • Giet de ontkalker in het apparaat (bijv. Stoomreiniger, waterkoker).
   • Spoel het apparaat na het ontkalken minimaal twee keer uit.
   • Hierna kunt u het apparaat gewoon gebruiken.
   • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
   • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
   • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
   • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
   • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

   Technische Specificaties

   Categorie
   Inhoud van de verpakking 6 x 17 g
   Verpakkingseenheid 15

   Features

   Ontkalkingspoeder RM 511


    Beschrijving

    Zorgt voor een effectieve ontkalking van de stoomreinigers en andere warmwatertoestellen, zoals ketels en koffiemachines – voor een lange levensduur en een laag energieverbruik.

    Toepassingsgebied
    Technische Specificaties

    Toepassingsgebied

    • Ontkalking voor Kärcher stoomreinigers
    • Ontkalking voor koffie-apparaten, waterketels enz.
    • Stoomreinigers en andere huishoudelijke apparaten
    • Een pakje poeder wordt toegevoegd aan een container (bijvoorbeeld een maatbeker) en geroerd in 0,5 liter koud water totdat het oplost.
    • Giet de ontkalker in het apparaat (bijv. Stoomreiniger, waterkoker).
    • Spoel het apparaat na het ontkalken minimaal twee keer uit.
    • Hierna kunt u het apparaat gewoon gebruiken.
    • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
    • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
    • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
    • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
    • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

    Technische Specificaties

    Categorie
    Inhoud van de verpakking 6 x 17 g
    Verpakkingseenheid 15