vraag de expert

PressurePro Foam Cleaner RM 838

Artikelnummer: 6.295-979.0

€18,22 excl. BTW
(€22,05 incl. BTW)

RM 838** 3L Foam Cleaner

  Beschrijving

  Het alkalische schuimreinigingsmiddel RM 838 voor het contactloos wassen van voertuigen verwijdert oeiteloos en lakvriendelijk sterke olie- en vetvervuiling, insectenresten en straatvuil.

  Feature: 1

  Autodealers en garages

  Feature: 2

  Voertuigreiniging

  Feature: 3

  Transport-, busbedrijven

  Feature: 4

  Reiniging van bedrijfsvoertuigen

  Feature: 5

  Industrie

  Feature: 6

  Reiniging van bedrijfsvoertuigen

  Feature: 7

  Bouw

  Feature: 8

  Reiniging van bedrijfsvoertuigen

  Feature: 9

  Landbouw

  Feature: 10

  Voertuigreiniging

  Feature: 11

  Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

  Feature: 12

  Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

  Feature: 13

  Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.

  Feature: 14

  Vorstvrij opbergen

  Feature: 15

  Hogedrukreinigers met schuimsproeier

  Feature: 16

  VDA-conform

  Feature: 17

  Uiterst zacht voor lak, sierlijsten en aluminium velgen

  Feature: 18

  Zeer korte inwerktijd

  Feature: 19

  Aangenaam frisse geur

  Feature: 20

  Hogedrukreinigers met schuimsproeier

  Feature: 21

  Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

  Feature: 22

  1-40°C verwerkingstemperatuur.

  Feature: 23

  Laten inwerken.

  Feature: 24

  Spoel oppervlakken goed met schoon water.

  Feature: 25

  P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

  Feature: 26

  Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Feature: 27

  H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  Feature: 28

  H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

  Feature: 29

  H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  Feature: 30

  P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  Feature: 31

  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  Feature: 32

  P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  Feature: 33

  P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

  Feature: 34

  P405 Achter slot bewaren.

  Toepassingsgebied
  Technische Specificaties

  Toepassingsgebied

  • Autodealers en garages
  • Voertuigreiniging
  • Transport-, busbedrijven
  • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
  • Industrie
  • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
  • Bouw
  • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
  • Landbouw
  • Voertuigreiniging
  • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
  • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
  • Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
  • Vorstvrij opbergen
  • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
  • VDA-conform
  • Uiterst zacht voor lak, sierlijsten en aluminium velgen
  • Zeer korte inwerktijd
  • Aangenaam frisse geur
  • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
  • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
  • 1-40°C verwerkingstemperatuur.
  • Laten inwerken.
  • Spoel oppervlakken goed met schoon water.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
  • Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P405 Achter slot bewaren.

  Technische Specificaties

  Categorie
  Afmetingen (l x b x h)153 x 115 x 240 mm
  Gewicht3.1 kg
  Inhoud van de verpakking3 l
  pH12.6
  Verpakkingseenheid1 Stuk(s)

  RM 838** 3L Foam Cleaner

   Beschrijving

   Het alkalische schuimreinigingsmiddel RM 838 voor het contactloos wassen van voertuigen verwijdert oeiteloos en lakvriendelijk sterke olie- en vetvervuiling, insectenresten en straatvuil.

   Feature: 1

   Autodealers en garages

   Feature: 2

   Voertuigreiniging

   Feature: 3

   Transport-, busbedrijven

   Feature: 4

   Reiniging van bedrijfsvoertuigen

   Feature: 5

   Industrie

   Feature: 6

   Reiniging van bedrijfsvoertuigen

   Feature: 7

   Bouw

   Feature: 8

   Reiniging van bedrijfsvoertuigen

   Feature: 9

   Landbouw

   Feature: 10

   Voertuigreiniging

   Feature: 11

   Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

   Feature: 12

   Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

   Feature: 13

   Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.

   Feature: 14

   Vorstvrij opbergen

   Feature: 15

   Hogedrukreinigers met schuimsproeier

   Feature: 16

   VDA-conform

   Feature: 17

   Uiterst zacht voor lak, sierlijsten en aluminium velgen

   Feature: 18

   Zeer korte inwerktijd

   Feature: 19

   Aangenaam frisse geur

   Feature: 20

   Hogedrukreinigers met schuimsproeier

   Feature: 21

   Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

   Feature: 22

   1-40°C verwerkingstemperatuur.

   Feature: 23

   Laten inwerken.

   Feature: 24

   Spoel oppervlakken goed met schoon water.

   Feature: 25

   P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

   Feature: 26

   Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

   Feature: 27

   H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

   Feature: 28

   H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

   Feature: 29

   H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

   Feature: 30

   P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

   Feature: 31

   P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

   Feature: 32

   P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

   Feature: 33

   P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

   Feature: 34

   P405 Achter slot bewaren.

   Toepassingsgebied
   Technische Specificaties

   Toepassingsgebied

   • Autodealers en garages
   • Voertuigreiniging
   • Transport-, busbedrijven
   • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
   • Industrie
   • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
   • Bouw
   • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
   • Landbouw
   • Voertuigreiniging
   • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
   • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
   • Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
   • Vorstvrij opbergen
   • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
   • VDA-conform
   • Uiterst zacht voor lak, sierlijsten en aluminium velgen
   • Zeer korte inwerktijd
   • Aangenaam frisse geur
   • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
   • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
   • 1-40°C verwerkingstemperatuur.
   • Laten inwerken.
   • Spoel oppervlakken goed met schoon water.
   • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
   • Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
   • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
   • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
   • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
   • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
   • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
   • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
   • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
   • P405 Achter slot bewaren.

   Technische Specificaties

   Categorie
   Afmetingen (l x b x h)153 x 115 x 240 mm
   Gewicht3.1 kg
   Inhoud van de verpakking3 l
   pH12.6
   Verpakkingseenheid1 Stuk(s)

   RM 838** 3L Foam Cleaner

    Beschrijving

    Het alkalische schuimreinigingsmiddel RM 838 voor het contactloos wassen van voertuigen verwijdert oeiteloos en lakvriendelijk sterke olie- en vetvervuiling, insectenresten en straatvuil.

    Feature: 1

    Autodealers en garages

    Feature: 2

    Voertuigreiniging

    Feature: 3

    Transport-, busbedrijven

    Feature: 4

    Reiniging van bedrijfsvoertuigen

    Feature: 5

    Industrie

    Feature: 6

    Reiniging van bedrijfsvoertuigen

    Feature: 7

    Bouw

    Feature: 8

    Reiniging van bedrijfsvoertuigen

    Feature: 9

    Landbouw

    Feature: 10

    Voertuigreiniging

    Feature: 11

    Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

    Feature: 12

    Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

    Feature: 13

    Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.

    Feature: 14

    Vorstvrij opbergen

    Feature: 15

    Hogedrukreinigers met schuimsproeier

    Feature: 16

    VDA-conform

    Feature: 17

    Uiterst zacht voor lak, sierlijsten en aluminium velgen

    Feature: 18

    Zeer korte inwerktijd

    Feature: 19

    Aangenaam frisse geur

    Feature: 20

    Hogedrukreinigers met schuimsproeier

    Feature: 21

    Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

    Feature: 22

    1-40°C verwerkingstemperatuur.

    Feature: 23

    Laten inwerken.

    Feature: 24

    Spoel oppervlakken goed met schoon water.

    Feature: 25

    P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

    Feature: 26

    Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

    Feature: 27

    H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

    Feature: 28

    H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

    Feature: 29

    H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

    Feature: 30

    P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

    Feature: 31

    P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

    Feature: 32

    P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

    Feature: 33

    P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

    Feature: 34

    P405 Achter slot bewaren.

    Toepassingsgebied
    Technische Specificaties

    Toepassingsgebied

    • Autodealers en garages
    • Voertuigreiniging
    • Transport-, busbedrijven
    • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
    • Industrie
    • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
    • Bouw
    • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
    • Landbouw
    • Voertuigreiniging
    • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
    • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
    • Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
    • Vorstvrij opbergen
    • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
    • VDA-conform
    • Uiterst zacht voor lak, sierlijsten en aluminium velgen
    • Zeer korte inwerktijd
    • Aangenaam frisse geur
    • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
    • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
    • 1-40°C verwerkingstemperatuur.
    • Laten inwerken.
    • Spoel oppervlakken goed met schoon water.
    • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
    • Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
    • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
    • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
    • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
    • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
    • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
    • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
    • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
    • P405 Achter slot bewaren.

    Technische Specificaties

    Categorie
    Afmetingen (l x b x h)153 x 115 x 240 mm
    Gewicht3.1 kg
    Inhoud van de verpakking3 l
    pH12.6
    Verpakkingseenheid1 Stuk(s)