vraag de expert

CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760, tabletten

Artikelnummer: 6.295-850.0

€18,10 excl. BTW
(€21,90 incl. BTW)

RM 760 TABS - 16 TAB

  Beschrijving

  CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760, tabletten is een sproei-extractiebasisreinigingsmiddel in tabletvorm. Met Encapsulation-technologie. Handig verpakt in water oplosbare folie. Tijdrovend naspoelen niet nodig.

  Feature: 1

  Autodealers en garages

  Feature: 2

  Voorbereiding van de wagen

  Feature: 3

  Gebouwreiniging

  Feature: 4

  Textieloppervlakken

  Feature: 5

  Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk

  Feature: 6

  Textieloppervlakken

  Feature: 7

  Hotels, gastronomie, catering

  Feature: 8

  Textieloppervlakken

  Feature: 9

  Gemeente

  Feature: 10

  Textieloppervlakken

  Feature: 11

  Retail

  Feature: 12

  Textieloppervlakken

  Feature: 13

  Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

  Feature: 14

  Droog bewaren.

  Feature: 15

  Sproei-extractieapparaten

  Feature: 16

  Tapijtreinigingsapparaten

  Feature: 17

  Verbetert de vloerhygiëne

  Feature: 18

  Aangenaam frisse geur

  Feature: 19

  Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken

  Feature: 20

  Kortere droogtijden

  Feature: 21

  Zachte reiniging

  Feature: 22

  Actieve reiniging bij elke temperatuur

  Feature: 23

  Sproei-extractieapparaat

  Feature: 24

  Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

  Feature: 25

  Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).

  Feature: 26

  Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

  Feature: 27

  Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).

  Feature: 28

  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  Feature: 29

  H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

  Feature: 30

  P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  Feature: 31

  P264 Na het werken met dit product grondig wassen.

  Feature: 32

  P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

  Feature: 33

  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  Feature: 34

  P405 Achter slot bewaren.

  Feature: 35

  P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

  Toepassingsgebied
  Technische Specificaties

  Toepassingsgebied

  • Autodealers en garages
  • Voorbereiding van de wagen
  • Gebouwreiniging
  • Textieloppervlakken
  • Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk
  • Textieloppervlakken
  • Hotels, gastronomie, catering
  • Textieloppervlakken
  • Gemeente
  • Textieloppervlakken
  • Retail
  • Textieloppervlakken
  • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
  • Droog bewaren.
  • Sproei-extractieapparaten
  • Tapijtreinigingsapparaten
  • Verbetert de vloerhygiëne
  • Aangenaam frisse geur
  • Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
  • Kortere droogtijden
  • Zachte reiniging
  • Actieve reiniging bij elke temperatuur
  • Sproei-extractieapparaat
  • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
  • Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).
  • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
  • Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

  Technische Specificaties

  Categorie
  Afmetingen (l x b x h)72 x 61 x 141 mm
  Inhoud van de verpakking16 Tabletten
  pH8.9
  Verpakkingseenheid20 Stuk(s)

  RM 760 TABS - 16 TAB

   Beschrijving

   CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760, tabletten is een sproei-extractiebasisreinigingsmiddel in tabletvorm. Met Encapsulation-technologie. Handig verpakt in water oplosbare folie. Tijdrovend naspoelen niet nodig.

   Feature: 1

   Autodealers en garages

   Feature: 2

   Voorbereiding van de wagen

   Feature: 3

   Gebouwreiniging

   Feature: 4

   Textieloppervlakken

   Feature: 5

   Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk

   Feature: 6

   Textieloppervlakken

   Feature: 7

   Hotels, gastronomie, catering

   Feature: 8

   Textieloppervlakken

   Feature: 9

   Gemeente

   Feature: 10

   Textieloppervlakken

   Feature: 11

   Retail

   Feature: 12

   Textieloppervlakken

   Feature: 13

   Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

   Feature: 14

   Droog bewaren.

   Feature: 15

   Sproei-extractieapparaten

   Feature: 16

   Tapijtreinigingsapparaten

   Feature: 17

   Verbetert de vloerhygiëne

   Feature: 18

   Aangenaam frisse geur

   Feature: 19

   Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken

   Feature: 20

   Kortere droogtijden

   Feature: 21

   Zachte reiniging

   Feature: 22

   Actieve reiniging bij elke temperatuur

   Feature: 23

   Sproei-extractieapparaat

   Feature: 24

   Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

   Feature: 25

   Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).

   Feature: 26

   Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

   Feature: 27

   Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).

   Feature: 28

   H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

   Feature: 29

   H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

   Feature: 30

   P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

   Feature: 31

   P264 Na het werken met dit product grondig wassen.

   Feature: 32

   P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

   Feature: 33

   P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

   Feature: 34

   P405 Achter slot bewaren.

   Feature: 35

   P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

   Toepassingsgebied
   Technische Specificaties

   Toepassingsgebied

   • Autodealers en garages
   • Voorbereiding van de wagen
   • Gebouwreiniging
   • Textieloppervlakken
   • Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk
   • Textieloppervlakken
   • Hotels, gastronomie, catering
   • Textieloppervlakken
   • Gemeente
   • Textieloppervlakken
   • Retail
   • Textieloppervlakken
   • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
   • Droog bewaren.
   • Sproei-extractieapparaten
   • Tapijtreinigingsapparaten
   • Verbetert de vloerhygiëne
   • Aangenaam frisse geur
   • Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
   • Kortere droogtijden
   • Zachte reiniging
   • Actieve reiniging bij elke temperatuur
   • Sproei-extractieapparaat
   • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
   • Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).
   • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
   • Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).
   • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
   • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
   • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
   • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
   • P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
   • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
   • P405 Achter slot bewaren.
   • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

   Technische Specificaties

   Categorie
   Afmetingen (l x b x h)72 x 61 x 141 mm
   Inhoud van de verpakking16 Tabletten
   pH8.9
   Verpakkingseenheid20 Stuk(s)

   RM 760 TABS - 16 TAB

    Beschrijving

    CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760, tabletten is een sproei-extractiebasisreinigingsmiddel in tabletvorm. Met Encapsulation-technologie. Handig verpakt in water oplosbare folie. Tijdrovend naspoelen niet nodig.

    Feature: 1

    Autodealers en garages

    Feature: 2

    Voorbereiding van de wagen

    Feature: 3

    Gebouwreiniging

    Feature: 4

    Textieloppervlakken

    Feature: 5

    Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk

    Feature: 6

    Textieloppervlakken

    Feature: 7

    Hotels, gastronomie, catering

    Feature: 8

    Textieloppervlakken

    Feature: 9

    Gemeente

    Feature: 10

    Textieloppervlakken

    Feature: 11

    Retail

    Feature: 12

    Textieloppervlakken

    Feature: 13

    Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

    Feature: 14

    Droog bewaren.

    Feature: 15

    Sproei-extractieapparaten

    Feature: 16

    Tapijtreinigingsapparaten

    Feature: 17

    Verbetert de vloerhygiëne

    Feature: 18

    Aangenaam frisse geur

    Feature: 19

    Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken

    Feature: 20

    Kortere droogtijden

    Feature: 21

    Zachte reiniging

    Feature: 22

    Actieve reiniging bij elke temperatuur

    Feature: 23

    Sproei-extractieapparaat

    Feature: 24

    Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

    Feature: 25

    Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).

    Feature: 26

    Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

    Feature: 27

    Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).

    Feature: 28

    H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

    Feature: 29

    H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

    Feature: 30

    P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

    Feature: 31

    P264 Na het werken met dit product grondig wassen.

    Feature: 32

    P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

    Feature: 33

    P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

    Feature: 34

    P405 Achter slot bewaren.

    Feature: 35

    P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

    Toepassingsgebied
    Technische Specificaties

    Toepassingsgebied

    • Autodealers en garages
    • Voorbereiding van de wagen
    • Gebouwreiniging
    • Textieloppervlakken
    • Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk
    • Textieloppervlakken
    • Hotels, gastronomie, catering
    • Textieloppervlakken
    • Gemeente
    • Textieloppervlakken
    • Retail
    • Textieloppervlakken
    • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
    • Droog bewaren.
    • Sproei-extractieapparaten
    • Tapijtreinigingsapparaten
    • Verbetert de vloerhygiëne
    • Aangenaam frisse geur
    • Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
    • Kortere droogtijden
    • Zachte reiniging
    • Actieve reiniging bij elke temperatuur
    • Sproei-extractieapparaat
    • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
    • Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).
    • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
    • Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).
    • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
    • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
    • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
    • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
    • P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
    • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
    • P405 Achter slot bewaren.
    • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

    Technische Specificaties

    Categorie
    Afmetingen (l x b x h)72 x 61 x 141 mm
    Inhoud van de verpakking16 Tabletten
    pH8.9
    Verpakkingseenheid20 Stuk(s)