RM 500, glasreiniger 500ml

Artikelnummer: 6.295-772.0

RM 500, glasreiniger 500ml

Artikelnummer: 6.295-772.0

€9,95

Detergent glas RM 500


  Beschrijving

  Vensterreinigingsconcentraat in een fles van 0,5 liter voor een strepenvrije reiniging van alle glas- en spiegeloppervlakken (30 ml concentraat / 220 ml water).

  Toepassingsgebied
  Technische Specificaties

  Toepassingsgebied

  • Ramen
  • Ramen met latwerk
  • Spiegels
  • Glazen tafels
  • Glazen douchecabines
  • Vorstvrij opbergen
  • Window Vac
  • handmatig
  • Streepvrije reiniging
  • Extreem zacht voor materialen
  • Aangenaam, fris aroma
  • Gemakkelijke verspreiding van de vloeistof
  • Kan ook manueel gebruikt worden
  • Window Vac
  • Giet 1,5 dopje (30 ml) van het concentraat in de sproeifles en vul aan met 220 ml water.
  • handmatig
  • Het product is ook uiterst geschikt voor manueel gebruik.
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
  • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

  Technische Specificaties

  Categorie
  Inhoud van de verpakking 500 ml
  Verpakkingseenheid 8

  Detergent glas RM 500


   Beschrijving

   Vensterreinigingsconcentraat in een fles van 0,5 liter voor een strepenvrije reiniging van alle glas- en spiegeloppervlakken (30 ml concentraat / 220 ml water).

   Toepassingsgebied
   Technische Specificaties

   Toepassingsgebied

   • Ramen
   • Ramen met latwerk
   • Spiegels
   • Glazen tafels
   • Glazen douchecabines
   • Vorstvrij opbergen
   • Window Vac
   • handmatig
   • Streepvrije reiniging
   • Extreem zacht voor materialen
   • Aangenaam, fris aroma
   • Gemakkelijke verspreiding van de vloeistof
   • Kan ook manueel gebruikt worden
   • Window Vac
   • Giet 1,5 dopje (30 ml) van het concentraat in de sproeifles en vul aan met 220 ml water.
   • handmatig
   • Het product is ook uiterst geschikt voor manueel gebruik.
   • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
   • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
   • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
   • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
   • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
   • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

   Technische Specificaties

   Categorie
   Inhoud van de verpakking 500 ml
   Verpakkingseenheid 8

   Features

   Detergent glas RM 500


    Beschrijving

    Vensterreinigingsconcentraat in een fles van 0,5 liter voor een strepenvrije reiniging van alle glas- en spiegeloppervlakken (30 ml concentraat / 220 ml water).

    Toepassingsgebied
    Technische Specificaties

    Toepassingsgebied

    • Ramen
    • Ramen met latwerk
    • Spiegels
    • Glazen tafels
    • Glazen douchecabines
    • Vorstvrij opbergen
    • Window Vac
    • handmatig
    • Streepvrije reiniging
    • Extreem zacht voor materialen
    • Aangenaam, fris aroma
    • Gemakkelijke verspreiding van de vloeistof
    • Kan ook manueel gebruikt worden
    • Window Vac
    • Giet 1,5 dopje (30 ml) van het concentraat in de sproeifles en vul aan met 220 ml water.
    • handmatig
    • Het product is ook uiterst geschikt voor manueel gebruik.
    • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
    • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
    • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
    • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
    • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
    • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

    Technische Specificaties

    Categorie
    Inhoud van de verpakking 500 ml
    Verpakkingseenheid 8