Ultra Foam reiniger RM 615

Artikelnummer: 6.295-743.0

Ultra Foam reiniger RM 615

Artikelnummer: 6.295-743.0

€8,95

Ultra Foam Cleaner 3in1, 1L **


  Beschrijving

  Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles - schuimintensief en reinigingsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.

  Toepassingsgebied
  Technische Specificaties

  Toepassingsgebied

  • Auto's
  • Motorfietsen
  • Mobile homes
  • Houdbaarheid : 4 jaar
  • Schuimsproeier
  • Extra schuim-booster voor een krachtige, goed hechtende en uiterst efficiënte schuim
  • Verwijdert typische vervuiling op voertuigen zoals vuil van de straat, stof, sporen van bladeren,…
  • Ideaal voor het reinigen van voertuigen, motorfietsen, caravans en boten
  • Voor gebruik met de Kärcher schuimsproeiers
  • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
  • NTA vrij
  • Klaar voor direct gebruik
  • Snelle en efficiënte reiniging in combinatie met de Kärcher hogedrukreiniger en de Kärcher schuimsproeier.
  • Met de schuimsproeier
  • Vul het reservoir van de schuimsproeier met Ultra Foam Cleaner of sluit het aan op de Connect ’n’ Clean, stel de dosering in op min. of max. afhankelijk van de vervuilingsgraad en verdeel het product. Laat het kort inwerken, reinig met een borstel en spoel vervolgens af met de hogedrukreiniger.
  • Laat het product niet opdrogen
  • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
  • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

  Technische Specificaties

  Categorie
  Afmetingen (l x b x h) 100 x 100 x 220 mm
  Gewicht 1 kg
  Inhoud van de verpakking 1 l
  Verpakkingseenheid 6 stuk(s)

  Ultra Foam Cleaner 3in1, 1L **


   Beschrijving

   Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles - schuimintensief en reinigingsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.

   Toepassingsgebied
   Technische Specificaties

   Toepassingsgebied

   • Auto's
   • Motorfietsen
   • Mobile homes
   • Houdbaarheid : 4 jaar
   • Schuimsproeier
   • Extra schuim-booster voor een krachtige, goed hechtende en uiterst efficiënte schuim
   • Verwijdert typische vervuiling op voertuigen zoals vuil van de straat, stof, sporen van bladeren,…
   • Ideaal voor het reinigen van voertuigen, motorfietsen, caravans en boten
   • Voor gebruik met de Kärcher schuimsproeiers
   • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
   • NTA vrij
   • Klaar voor direct gebruik
   • Snelle en efficiënte reiniging in combinatie met de Kärcher hogedrukreiniger en de Kärcher schuimsproeier.
   • Met de schuimsproeier
   • Vul het reservoir van de schuimsproeier met Ultra Foam Cleaner of sluit het aan op de Connect ’n’ Clean, stel de dosering in op min. of max. afhankelijk van de vervuilingsgraad en verdeel het product. Laat het kort inwerken, reinig met een borstel en spoel vervolgens af met de hogedrukreiniger.
   • Laat het product niet opdrogen
   • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
   • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
   • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
   • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
   • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
   • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
   • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
   • P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
   • P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

   Technische Specificaties

   Categorie
   Afmetingen (l x b x h) 100 x 100 x 220 mm
   Gewicht 1 kg
   Inhoud van de verpakking 1 l
   Verpakkingseenheid 6 stuk(s)

   Features

   Ultra Foam Cleaner 3in1, 1L **


    Beschrijving

    Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles - schuimintensief en reinigingsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.

    Toepassingsgebied
    Technische Specificaties

    Toepassingsgebied

    • Auto's
    • Motorfietsen
    • Mobile homes
    • Houdbaarheid : 4 jaar
    • Schuimsproeier
    • Extra schuim-booster voor een krachtige, goed hechtende en uiterst efficiënte schuim
    • Verwijdert typische vervuiling op voertuigen zoals vuil van de straat, stof, sporen van bladeren,…
    • Ideaal voor het reinigen van voertuigen, motorfietsen, caravans en boten
    • Voor gebruik met de Kärcher schuimsproeiers
    • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
    • NTA vrij
    • Klaar voor direct gebruik
    • Snelle en efficiënte reiniging in combinatie met de Kärcher hogedrukreiniger en de Kärcher schuimsproeier.
    • Met de schuimsproeier
    • Vul het reservoir van de schuimsproeier met Ultra Foam Cleaner of sluit het aan op de Connect ’n’ Clean, stel de dosering in op min. of max. afhankelijk van de vervuilingsgraad en verdeel het product. Laat het kort inwerken, reinig met een borstel en spoel vervolgens af met de hogedrukreiniger.
    • Laat het product niet opdrogen
    • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
    • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
    • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
    • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
    • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
    • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
    • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
    • P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
    • P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

    Technische Specificaties

    Categorie
    Afmetingen (l x b x h) 100 x 100 x 220 mm
    Gewicht 1 kg
    Inhoud van de verpakking 1 l
    Verpakkingseenheid 6 stuk(s)