vraag de expert

Basisvloerreiniger RM 69 eco!efficiency

Artikelnummer: 6.295-650.0

€21,45 excl. BTW
(€25,95 incl. BTW)

RM 69** Eco Vloerreiniger 2,5 L

  Beschrijving

  Dit krachtige reinigingsmiddel voor loop- en industrievloeren verwijdert moeiteloos de hardnekkigste vet-, olie-, roet- en minerale verontreinigingen. Door de eco!efficiency-formule bijzonder rendabel, effectief en milieuvriendelijk.

  Feature: 1

  Autodealers en garages

  Feature: 2

  Vloerreiniging

  Feature: 3

  Gebouwreiniging

  Feature: 4

  Vloerreiniging

  Feature: 5

  Industrie

  Feature: 6

  Vloerreiniging

  Feature: 7

  Gemeente

  Feature: 8

  Vloerreiniging

  Feature: 9

  Retail

  Feature: 10

  Vloerreiniging

  Feature: 11

  Transport-, busbedrijven

  Feature: 12

  Vloerreiniging

  Feature: 13

  Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

  Feature: 14

  Vloerreiniging

  Feature: 15

  Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

  Feature: 16

  Niet gebruiken op hout, linoleum of onverzegelde parketvloer.

  Feature: 17

  Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.

  Feature: 18

  Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

  Feature: 19

  Vorstvrij opbergen

  Feature: 20

  Schrob-/zuigmachines

  Feature: 21

  handmatig

  Feature: 22

  Krachtige milieuvriendelijke basisreiniger voor zwaar vervuilde industrievloeren

  Feature: 23

  Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken

  Feature: 24

  Aangenaam frisse geur

  Feature: 25

  Werkt snel

  Feature: 26

  Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)

  Feature: 27

  NTA-vrij

  Feature: 28

  Schrob-/zuigmachines - basisreiniging

  Feature: 29

  Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.

  Feature: 30

  Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.

  Feature: 31

  Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

  Feature: 32

  Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).

  Feature: 33

  Laten inwerken.

  Feature: 34

  Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.

  Feature: 35

  Zuig het vuile water in overlappende delen van het oppervlak.

  Feature: 36

  Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.

  Feature: 37

  Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging

  Feature: 38

  Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.

  Feature: 39

  Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.

  Feature: 40

  Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

  Feature: 41

  Stel op DOSE-apparaten de dosering alleen in op het apparaat.

  Feature: 42

  Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.

  Feature: 43

  handmatig

  Feature: 44

  Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.

  Feature: 45

  Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

  Feature: 46

  Oppervlak handmatig reinigen.

  Feature: 47

  H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  Feature: 48

  P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  Feature: 49

  P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

  Feature: 50

  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  Feature: 51

  P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  Feature: 52

  P405 Achter slot bewaren.

  Feature: 53

  P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

  Toepassingsgebied
  Technische Specificaties

  Toepassingsgebied

  • Autodealers en garages
  • Vloerreiniging
  • Gebouwreiniging
  • Vloerreiniging
  • Industrie
  • Vloerreiniging
  • Gemeente
  • Vloerreiniging
  • Retail
  • Vloerreiniging
  • Transport-, busbedrijven
  • Vloerreiniging
  • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • Vloerreiniging
  • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
  • Niet gebruiken op hout, linoleum of onverzegelde parketvloer.
  • Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.
  • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
  • Vorstvrij opbergen
  • Schrob-/zuigmachines
  • handmatig
  • Krachtige milieuvriendelijke basisreiniger voor zwaar vervuilde industrievloeren
  • Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
  • Aangenaam frisse geur
  • Werkt snel
  • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
  • NTA-vrij
  • Schrob-/zuigmachines - basisreiniging
  • Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
  • Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
  • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
  • Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).
  • Laten inwerken.
  • Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.
  • Zuig het vuile water in overlappende delen van het oppervlak.
  • Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.
  • Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging
  • Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
  • Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
  • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
  • Stel op DOSE-apparaten de dosering alleen in op het apparaat.
  • Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
  • handmatig
  • Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
  • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
  • Oppervlak handmatig reinigen.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

  Technische Specificaties

  Categorie
  Inhoud van de verpakking2.5 l
  pH12.2
  Verpakkingseenheid4 Stuk(s)

  RM 69** Eco Vloerreiniger 2,5 L

   Beschrijving

   Dit krachtige reinigingsmiddel voor loop- en industrievloeren verwijdert moeiteloos de hardnekkigste vet-, olie-, roet- en minerale verontreinigingen. Door de eco!efficiency-formule bijzonder rendabel, effectief en milieuvriendelijk.

   Feature: 1

   Autodealers en garages

   Feature: 2

   Vloerreiniging

   Feature: 3

   Gebouwreiniging

   Feature: 4

   Vloerreiniging

   Feature: 5

   Industrie

   Feature: 6

   Vloerreiniging

   Feature: 7

   Gemeente

   Feature: 8

   Vloerreiniging

   Feature: 9

   Retail

   Feature: 10

   Vloerreiniging

   Feature: 11

   Transport-, busbedrijven

   Feature: 12

   Vloerreiniging

   Feature: 13

   Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

   Feature: 14

   Vloerreiniging

   Feature: 15

   Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

   Feature: 16

   Niet gebruiken op hout, linoleum of onverzegelde parketvloer.

   Feature: 17

   Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.

   Feature: 18

   Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

   Feature: 19

   Vorstvrij opbergen

   Feature: 20

   Schrob-/zuigmachines

   Feature: 21

   handmatig

   Feature: 22

   Krachtige milieuvriendelijke basisreiniger voor zwaar vervuilde industrievloeren

   Feature: 23

   Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken

   Feature: 24

   Aangenaam frisse geur

   Feature: 25

   Werkt snel

   Feature: 26

   Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)

   Feature: 27

   NTA-vrij

   Feature: 28

   Schrob-/zuigmachines - basisreiniging

   Feature: 29

   Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.

   Feature: 30

   Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.

   Feature: 31

   Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

   Feature: 32

   Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).

   Feature: 33

   Laten inwerken.

   Feature: 34

   Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.

   Feature: 35

   Zuig het vuile water in overlappende delen van het oppervlak.

   Feature: 36

   Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.

   Feature: 37

   Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging

   Feature: 38

   Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.

   Feature: 39

   Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.

   Feature: 40

   Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

   Feature: 41

   Stel op DOSE-apparaten de dosering alleen in op het apparaat.

   Feature: 42

   Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.

   Feature: 43

   handmatig

   Feature: 44

   Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.

   Feature: 45

   Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

   Feature: 46

   Oppervlak handmatig reinigen.

   Feature: 47

   H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

   Feature: 48

   P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

   Feature: 49

   P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

   Feature: 50

   P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

   Feature: 51

   P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

   Feature: 52

   P405 Achter slot bewaren.

   Feature: 53

   P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

   Toepassingsgebied
   Technische Specificaties

   Toepassingsgebied

   • Autodealers en garages
   • Vloerreiniging
   • Gebouwreiniging
   • Vloerreiniging
   • Industrie
   • Vloerreiniging
   • Gemeente
   • Vloerreiniging
   • Retail
   • Vloerreiniging
   • Transport-, busbedrijven
   • Vloerreiniging
   • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
   • Vloerreiniging
   • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
   • Niet gebruiken op hout, linoleum of onverzegelde parketvloer.
   • Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.
   • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
   • Vorstvrij opbergen
   • Schrob-/zuigmachines
   • handmatig
   • Krachtige milieuvriendelijke basisreiniger voor zwaar vervuilde industrievloeren
   • Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
   • Aangenaam frisse geur
   • Werkt snel
   • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
   • NTA-vrij
   • Schrob-/zuigmachines - basisreiniging
   • Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
   • Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
   • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
   • Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).
   • Laten inwerken.
   • Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.
   • Zuig het vuile water in overlappende delen van het oppervlak.
   • Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.
   • Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging
   • Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
   • Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
   • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
   • Stel op DOSE-apparaten de dosering alleen in op het apparaat.
   • Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
   • handmatig
   • Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
   • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
   • Oppervlak handmatig reinigen.
   • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
   • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
   • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
   • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
   • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
   • P405 Achter slot bewaren.
   • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

   Technische Specificaties

   Categorie
   Inhoud van de verpakking2.5 l
   pH12.2
   Verpakkingseenheid4 Stuk(s)

   RM 69** Eco Vloerreiniger 2,5 L

    Beschrijving

    Dit krachtige reinigingsmiddel voor loop- en industrievloeren verwijdert moeiteloos de hardnekkigste vet-, olie-, roet- en minerale verontreinigingen. Door de eco!efficiency-formule bijzonder rendabel, effectief en milieuvriendelijk.

    Feature: 1

    Autodealers en garages

    Feature: 2

    Vloerreiniging

    Feature: 3

    Gebouwreiniging

    Feature: 4

    Vloerreiniging

    Feature: 5

    Industrie

    Feature: 6

    Vloerreiniging

    Feature: 7

    Gemeente

    Feature: 8

    Vloerreiniging

    Feature: 9

    Retail

    Feature: 10

    Vloerreiniging

    Feature: 11

    Transport-, busbedrijven

    Feature: 12

    Vloerreiniging

    Feature: 13

    Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

    Feature: 14

    Vloerreiniging

    Feature: 15

    Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

    Feature: 16

    Niet gebruiken op hout, linoleum of onverzegelde parketvloer.

    Feature: 17

    Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.

    Feature: 18

    Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

    Feature: 19

    Vorstvrij opbergen

    Feature: 20

    Schrob-/zuigmachines

    Feature: 21

    handmatig

    Feature: 22

    Krachtige milieuvriendelijke basisreiniger voor zwaar vervuilde industrievloeren

    Feature: 23

    Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken

    Feature: 24

    Aangenaam frisse geur

    Feature: 25

    Werkt snel

    Feature: 26

    Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)

    Feature: 27

    NTA-vrij

    Feature: 28

    Schrob-/zuigmachines - basisreiniging

    Feature: 29

    Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.

    Feature: 30

    Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.

    Feature: 31

    Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

    Feature: 32

    Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).

    Feature: 33

    Laten inwerken.

    Feature: 34

    Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.

    Feature: 35

    Zuig het vuile water in overlappende delen van het oppervlak.

    Feature: 36

    Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.

    Feature: 37

    Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging

    Feature: 38

    Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.

    Feature: 39

    Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.

    Feature: 40

    Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

    Feature: 41

    Stel op DOSE-apparaten de dosering alleen in op het apparaat.

    Feature: 42

    Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.

    Feature: 43

    handmatig

    Feature: 44

    Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.

    Feature: 45

    Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

    Feature: 46

    Oppervlak handmatig reinigen.

    Feature: 47

    H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

    Feature: 48

    P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

    Feature: 49

    P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

    Feature: 50

    P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

    Feature: 51

    P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

    Feature: 52

    P405 Achter slot bewaren.

    Feature: 53

    P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

    Toepassingsgebied
    Technische Specificaties

    Toepassingsgebied

    • Autodealers en garages
    • Vloerreiniging
    • Gebouwreiniging
    • Vloerreiniging
    • Industrie
    • Vloerreiniging
    • Gemeente
    • Vloerreiniging
    • Retail
    • Vloerreiniging
    • Transport-, busbedrijven
    • Vloerreiniging
    • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
    • Vloerreiniging
    • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
    • Niet gebruiken op hout, linoleum of onverzegelde parketvloer.
    • Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.
    • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
    • Vorstvrij opbergen
    • Schrob-/zuigmachines
    • handmatig
    • Krachtige milieuvriendelijke basisreiniger voor zwaar vervuilde industrievloeren
    • Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
    • Aangenaam frisse geur
    • Werkt snel
    • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
    • NTA-vrij
    • Schrob-/zuigmachines - basisreiniging
    • Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
    • Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
    • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
    • Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).
    • Laten inwerken.
    • Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.
    • Zuig het vuile water in overlappende delen van het oppervlak.
    • Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.
    • Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging
    • Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
    • Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
    • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
    • Stel op DOSE-apparaten de dosering alleen in op het apparaat.
    • Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
    • handmatig
    • Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
    • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
    • Oppervlak handmatig reinigen.
    • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
    • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
    • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
    • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
    • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
    • P405 Achter slot bewaren.
    • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

    Technische Specificaties

    Categorie
    Inhoud van de verpakking2.5 l
    pH12.2
    Verpakkingseenheid4 Stuk(s)