vraag de expert

Schuimreinigingsmiddel, zuur RM 59

Artikelnummer: 6.295-192.0

€187,40 excl. BTW
(€226,75 incl. BTW)

RM 59 ** 20 L

  Beschrijving

  Verwijdert moeiteloos zware aanslag zoals kalk, roest, vet, eiwit, bier- en melksteen op vloer- en wandtegels en containers. Intensief reinigende werking op alle oppervlakken door het uitermate stabiele schuimtapijt.

  Feature: 1

  Landbouw

  Feature: 2

  Melkruimtes

  Feature: 3

  Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

  Feature: 4

  Muren, tegels

  Feature: 5

  Hotels, gastronomie, catering

  Feature: 6

  Oppervlaktereiniging

  Feature: 7

  Retail

  Feature: 8

  Oppervlaktereiniging

  Feature: 9

  Transport-, busbedrijven

  Feature: 10

  Voedseltanks

  Feature: 11

  In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.

  Feature: 12

  Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

  Feature: 13

  Spoel tegels, voegen en metaal grondig met koud water.

  Feature: 14

  Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

  Feature: 15

  Werk alleen met lage druk en goede ventilatie in afgesloten ruimten.

  Feature: 16

  Vorstvrij opbergen

  Feature: 17

  Hogedrukreinigers

  Feature: 18

  Hogedrukreinigers met schuimsproeier

  Feature: 19

  Spuittoestellen

  Feature: 20

  handmatig

  Feature: 21

  Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging

  Feature: 22

  Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melkvlekken

  Feature: 23

  Zachte reiniging

  Feature: 24

  Produceert lang aanhoudend schuimtapijt

  Feature: 25

  Zeer goede spoeleigenschappen

  Feature: 26

  Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004

  Feature: 27

  Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)

  Feature: 28

  NTA-vrij

  Feature: 29

  Hogedrukreinigers

  Feature: 30

  Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

  Feature: 31

  1-60°C verwerkingstemperatuur.

  Feature: 32

  Reinig object.

  Feature: 33

  Laten inwerken.

  Feature: 34

  Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

  Feature: 35

  Spoelen met schoon water.

  Feature: 36

  Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

  Feature: 37

  Hogedrukreinigers met schuimsproeier

  Feature: 38

  Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

  Feature: 39

  1-60°C verwerkingstemperatuur.

  Feature: 40

  Reinig object.

  Feature: 41

  Laten inwerken.

  Feature: 42

  Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

  Feature: 43

  Spoelen met schoon water.

  Feature: 44

  Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

  Feature: 45

  Sproeitoestel

  Feature: 46

  Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

  Feature: 47

  Besproei object volledig met het product.

  Feature: 48

  Laten inwerken.

  Feature: 49

  Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

  Feature: 50

  Spoelen met schoon water.

  Feature: 51

  Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

  Feature: 52

  handmatig

  Feature: 53

  Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

  Feature: 54

  Reinig object.

  Feature: 55

  Spoelen met schoon water.

  Feature: 56

  Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

  Feature: 57

  H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

  Feature: 58

  H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  Feature: 59

  P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  Feature: 60

  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  Feature: 61

  P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  Feature: 62

  P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

  Feature: 63

  P405 Achter slot bewaren.

  Feature: 64

  P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

  Toepassingsgebied
  Technische Specificaties

  Toepassingsgebied

  • Landbouw
  • Melkruimtes
  • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • Muren, tegels
  • Hotels, gastronomie, catering
  • Oppervlaktereiniging
  • Retail
  • Oppervlaktereiniging
  • Transport-, busbedrijven
  • Voedseltanks
  • In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
  • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
  • Spoel tegels, voegen en metaal grondig met koud water.
  • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
  • Werk alleen met lage druk en goede ventilatie in afgesloten ruimten.
  • Vorstvrij opbergen
  • Hogedrukreinigers
  • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
  • Spuittoestellen
  • handmatig
  • Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging
  • Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melkvlekken
  • Zachte reiniging
  • Produceert lang aanhoudend schuimtapijt
  • Zeer goede spoeleigenschappen
  • Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
  • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
  • NTA-vrij
  • Hogedrukreinigers
  • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
  • 1-60°C verwerkingstemperatuur.
  • Reinig object.
  • Laten inwerken.
  • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
  • Spoelen met schoon water.
  • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
  • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
  • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
  • 1-60°C verwerkingstemperatuur.
  • Reinig object.
  • Laten inwerken.
  • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
  • Spoelen met schoon water.
  • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
  • Sproeitoestel
  • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
  • Besproei object volledig met het product.
  • Laten inwerken.
  • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
  • Spoelen met schoon water.
  • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
  • handmatig
  • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
  • Reinig object.
  • Spoelen met schoon water.
  • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

  Technische Specificaties

  Categorie
  Afmetingen (l x b x h)260 x 237 x 430 mm
  Gewicht21.3 kg
  Inhoud van de verpakking20 l
  pH1.8
  Verpakkingseenheid1 Stuk(s)

  RM 59 ** 20 L

   Beschrijving

   Verwijdert moeiteloos zware aanslag zoals kalk, roest, vet, eiwit, bier- en melksteen op vloer- en wandtegels en containers. Intensief reinigende werking op alle oppervlakken door het uitermate stabiele schuimtapijt.

   Feature: 1

   Landbouw

   Feature: 2

   Melkruimtes

   Feature: 3

   Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

   Feature: 4

   Muren, tegels

   Feature: 5

   Hotels, gastronomie, catering

   Feature: 6

   Oppervlaktereiniging

   Feature: 7

   Retail

   Feature: 8

   Oppervlaktereiniging

   Feature: 9

   Transport-, busbedrijven

   Feature: 10

   Voedseltanks

   Feature: 11

   In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.

   Feature: 12

   Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

   Feature: 13

   Spoel tegels, voegen en metaal grondig met koud water.

   Feature: 14

   Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

   Feature: 15

   Werk alleen met lage druk en goede ventilatie in afgesloten ruimten.

   Feature: 16

   Vorstvrij opbergen

   Feature: 17

   Hogedrukreinigers

   Feature: 18

   Hogedrukreinigers met schuimsproeier

   Feature: 19

   Spuittoestellen

   Feature: 20

   handmatig

   Feature: 21

   Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging

   Feature: 22

   Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melkvlekken

   Feature: 23

   Zachte reiniging

   Feature: 24

   Produceert lang aanhoudend schuimtapijt

   Feature: 25

   Zeer goede spoeleigenschappen

   Feature: 26

   Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004

   Feature: 27

   Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)

   Feature: 28

   NTA-vrij

   Feature: 29

   Hogedrukreinigers

   Feature: 30

   Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

   Feature: 31

   1-60°C verwerkingstemperatuur.

   Feature: 32

   Reinig object.

   Feature: 33

   Laten inwerken.

   Feature: 34

   Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

   Feature: 35

   Spoelen met schoon water.

   Feature: 36

   Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

   Feature: 37

   Hogedrukreinigers met schuimsproeier

   Feature: 38

   Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

   Feature: 39

   1-60°C verwerkingstemperatuur.

   Feature: 40

   Reinig object.

   Feature: 41

   Laten inwerken.

   Feature: 42

   Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

   Feature: 43

   Spoelen met schoon water.

   Feature: 44

   Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

   Feature: 45

   Sproeitoestel

   Feature: 46

   Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

   Feature: 47

   Besproei object volledig met het product.

   Feature: 48

   Laten inwerken.

   Feature: 49

   Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

   Feature: 50

   Spoelen met schoon water.

   Feature: 51

   Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

   Feature: 52

   handmatig

   Feature: 53

   Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

   Feature: 54

   Reinig object.

   Feature: 55

   Spoelen met schoon water.

   Feature: 56

   Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

   Feature: 57

   H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

   Feature: 58

   H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

   Feature: 59

   P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

   Feature: 60

   P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

   Feature: 61

   P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

   Feature: 62

   P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

   Feature: 63

   P405 Achter slot bewaren.

   Feature: 64

   P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

   Toepassingsgebied
   Technische Specificaties

   Toepassingsgebied

   • Landbouw
   • Melkruimtes
   • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
   • Muren, tegels
   • Hotels, gastronomie, catering
   • Oppervlaktereiniging
   • Retail
   • Oppervlaktereiniging
   • Transport-, busbedrijven
   • Voedseltanks
   • In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
   • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
   • Spoel tegels, voegen en metaal grondig met koud water.
   • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
   • Werk alleen met lage druk en goede ventilatie in afgesloten ruimten.
   • Vorstvrij opbergen
   • Hogedrukreinigers
   • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
   • Spuittoestellen
   • handmatig
   • Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging
   • Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melkvlekken
   • Zachte reiniging
   • Produceert lang aanhoudend schuimtapijt
   • Zeer goede spoeleigenschappen
   • Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
   • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
   • NTA-vrij
   • Hogedrukreinigers
   • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
   • 1-60°C verwerkingstemperatuur.
   • Reinig object.
   • Laten inwerken.
   • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
   • Spoelen met schoon water.
   • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
   • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
   • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
   • 1-60°C verwerkingstemperatuur.
   • Reinig object.
   • Laten inwerken.
   • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
   • Spoelen met schoon water.
   • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
   • Sproeitoestel
   • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
   • Besproei object volledig met het product.
   • Laten inwerken.
   • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
   • Spoelen met schoon water.
   • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
   • handmatig
   • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
   • Reinig object.
   • Spoelen met schoon water.
   • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
   • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
   • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
   • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
   • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
   • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
   • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
   • P405 Achter slot bewaren.
   • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

   Technische Specificaties

   Categorie
   Afmetingen (l x b x h)260 x 237 x 430 mm
   Gewicht21.3 kg
   Inhoud van de verpakking20 l
   pH1.8
   Verpakkingseenheid1 Stuk(s)

   RM 59 ** 20 L

    Beschrijving

    Verwijdert moeiteloos zware aanslag zoals kalk, roest, vet, eiwit, bier- en melksteen op vloer- en wandtegels en containers. Intensief reinigende werking op alle oppervlakken door het uitermate stabiele schuimtapijt.

    Feature: 1

    Landbouw

    Feature: 2

    Melkruimtes

    Feature: 3

    Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

    Feature: 4

    Muren, tegels

    Feature: 5

    Hotels, gastronomie, catering

    Feature: 6

    Oppervlaktereiniging

    Feature: 7

    Retail

    Feature: 8

    Oppervlaktereiniging

    Feature: 9

    Transport-, busbedrijven

    Feature: 10

    Voedseltanks

    Feature: 11

    In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.

    Feature: 12

    Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

    Feature: 13

    Spoel tegels, voegen en metaal grondig met koud water.

    Feature: 14

    Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

    Feature: 15

    Werk alleen met lage druk en goede ventilatie in afgesloten ruimten.

    Feature: 16

    Vorstvrij opbergen

    Feature: 17

    Hogedrukreinigers

    Feature: 18

    Hogedrukreinigers met schuimsproeier

    Feature: 19

    Spuittoestellen

    Feature: 20

    handmatig

    Feature: 21

    Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging

    Feature: 22

    Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melkvlekken

    Feature: 23

    Zachte reiniging

    Feature: 24

    Produceert lang aanhoudend schuimtapijt

    Feature: 25

    Zeer goede spoeleigenschappen

    Feature: 26

    Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004

    Feature: 27

    Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)

    Feature: 28

    NTA-vrij

    Feature: 29

    Hogedrukreinigers

    Feature: 30

    Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

    Feature: 31

    1-60°C verwerkingstemperatuur.

    Feature: 32

    Reinig object.

    Feature: 33

    Laten inwerken.

    Feature: 34

    Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

    Feature: 35

    Spoelen met schoon water.

    Feature: 36

    Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

    Feature: 37

    Hogedrukreinigers met schuimsproeier

    Feature: 38

    Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

    Feature: 39

    1-60°C verwerkingstemperatuur.

    Feature: 40

    Reinig object.

    Feature: 41

    Laten inwerken.

    Feature: 42

    Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

    Feature: 43

    Spoelen met schoon water.

    Feature: 44

    Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

    Feature: 45

    Sproeitoestel

    Feature: 46

    Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

    Feature: 47

    Besproei object volledig met het product.

    Feature: 48

    Laten inwerken.

    Feature: 49

    Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

    Feature: 50

    Spoelen met schoon water.

    Feature: 51

    Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

    Feature: 52

    handmatig

    Feature: 53

    Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

    Feature: 54

    Reinig object.

    Feature: 55

    Spoelen met schoon water.

    Feature: 56

    Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

    Feature: 57

    H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

    Feature: 58

    H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

    Feature: 59

    P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

    Feature: 60

    P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

    Feature: 61

    P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

    Feature: 62

    P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

    Feature: 63

    P405 Achter slot bewaren.

    Feature: 64

    P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

    Toepassingsgebied
    Technische Specificaties

    Toepassingsgebied

    • Landbouw
    • Melkruimtes
    • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
    • Muren, tegels
    • Hotels, gastronomie, catering
    • Oppervlaktereiniging
    • Retail
    • Oppervlaktereiniging
    • Transport-, busbedrijven
    • Voedseltanks
    • In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
    • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
    • Spoel tegels, voegen en metaal grondig met koud water.
    • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
    • Werk alleen met lage druk en goede ventilatie in afgesloten ruimten.
    • Vorstvrij opbergen
    • Hogedrukreinigers
    • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
    • Spuittoestellen
    • handmatig
    • Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging
    • Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melkvlekken
    • Zachte reiniging
    • Produceert lang aanhoudend schuimtapijt
    • Zeer goede spoeleigenschappen
    • Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
    • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
    • NTA-vrij
    • Hogedrukreinigers
    • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
    • 1-60°C verwerkingstemperatuur.
    • Reinig object.
    • Laten inwerken.
    • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
    • Spoelen met schoon water.
    • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
    • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
    • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
    • 1-60°C verwerkingstemperatuur.
    • Reinig object.
    • Laten inwerken.
    • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
    • Spoelen met schoon water.
    • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
    • Sproeitoestel
    • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
    • Besproei object volledig met het product.
    • Laten inwerken.
    • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
    • Spoelen met schoon water.
    • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
    • handmatig
    • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
    • Reinig object.
    • Spoelen met schoon water.
    • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
    • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
    • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
    • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
    • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
    • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
    • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
    • P405 Achter slot bewaren.
    • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

    Technische Specificaties

    Categorie
    Afmetingen (l x b x h)260 x 237 x 430 mm
    Gewicht21.3 kg
    Inhoud van de verpakking20 l
    pH1.8
    Verpakkingseenheid1 Stuk(s)