vraag de expert

Schuimreinigingsmiddel, alkalisch RM 58

Artikelnummer: 6.295-100.0

€173,80 excl. BTW
(€210,30 incl. BTW)

RM 58** 20 L

  Beschrijving

  Verwijdert op een betrouwbare manier hardnekkige vervuiling zoals vet, olie en minerale verontreinigingen alsook voedselresten op tegels en containers. Het schuimtapijt maakt lange contacttijden mogelijk en werkt daardoor ook intensief op vertikale oppervlakken.

  Feature: 1

  Landbouw

  Feature: 2

  Melkruimtes

  Feature: 3

  Reiniging van stallen

  Feature: 4

  Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

  Feature: 5

  Oppervlaktereiniging

  Feature: 6

  Oppervlaktereiniging

  Feature: 7

  Hotels, gastronomie, catering

  Feature: 8

  Oppervlaktereiniging

  Feature: 9

  Retail

  Feature: 10

  Muren, tegels

  Feature: 11

  Transport-, busbedrijven

  Feature: 12

  Voedseltanks

  Feature: 13

  In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.

  Feature: 14

  Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

  Feature: 15

  Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

  Feature: 16

  Werk alleen met lage druk en goede ventilatie in afgesloten ruimten.

  Feature: 17

  Vorstvrij opbergen

  Feature: 18

  Hogedrukreinigers

  Feature: 19

  Hogedrukreinigers met schuimsproeier

  Feature: 20

  Spuittoestellen

  Feature: 21

  handmatig

  Feature: 22

  Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging

  Feature: 23

  Verwijdert hardnekkig vuil van olie, vet en eiwitten

  Feature: 24

  Zachte reiniging

  Feature: 25

  Produceert lang aanhoudend schuimtapijt

  Feature: 26

  Zeer goede spoeleigenschappen

  Feature: 27

  Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004

  Feature: 28

  Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)

  Feature: 29

  NTA-vrij

  Feature: 30

  Hogedrukreinigers

  Feature: 31

  Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

  Feature: 32

  1-60°C verwerkingstemperatuur.

  Feature: 33

  Reinig object.

  Feature: 34

  Laten inwerken.

  Feature: 35

  Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

  Feature: 36

  Spoelen met schoon water.

  Feature: 37

  Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

  Feature: 38

  Hogedrukreinigers met schuimsproeier

  Feature: 39

  Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

  Feature: 40

  1-60°C verwerkingstemperatuur.

  Feature: 41

  Reinig object.

  Feature: 42

  Laten inwerken.

  Feature: 43

  Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

  Feature: 44

  Spoelen met schoon water.

  Feature: 45

  Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

  Feature: 46

  Sproeitoestel

  Feature: 47

  Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

  Feature: 48

  Besproei object volledig met het product.

  Feature: 49

  Laten inwerken.

  Feature: 50

  Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

  Feature: 51

  Spoelen met schoon water.

  Feature: 52

  Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

  Feature: 53

  handmatig

  Feature: 54

  Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

  Feature: 55

  Reinig object.

  Feature: 56

  Spoelen met schoon water.

  Feature: 57

  Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

  Feature: 58

  H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

  Feature: 59

  H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  Feature: 60

  P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  Feature: 61

  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  Feature: 62

  P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  Feature: 63

  P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

  Feature: 64

  P405 Achter slot bewaren.

  Feature: 65

  P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

  Toepassingsgebied
  Technische Specificaties

  Toepassingsgebied

  • Landbouw
  • Melkruimtes
  • Reiniging van stallen
  • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • Oppervlaktereiniging
  • Oppervlaktereiniging
  • Hotels, gastronomie, catering
  • Oppervlaktereiniging
  • Retail
  • Muren, tegels
  • Transport-, busbedrijven
  • Voedseltanks
  • In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
  • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
  • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
  • Werk alleen met lage druk en goede ventilatie in afgesloten ruimten.
  • Vorstvrij opbergen
  • Hogedrukreinigers
  • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
  • Spuittoestellen
  • handmatig
  • Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging
  • Verwijdert hardnekkig vuil van olie, vet en eiwitten
  • Zachte reiniging
  • Produceert lang aanhoudend schuimtapijt
  • Zeer goede spoeleigenschappen
  • Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
  • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
  • NTA-vrij
  • Hogedrukreinigers
  • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
  • 1-60°C verwerkingstemperatuur.
  • Reinig object.
  • Laten inwerken.
  • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
  • Spoelen met schoon water.
  • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
  • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
  • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
  • 1-60°C verwerkingstemperatuur.
  • Reinig object.
  • Laten inwerken.
  • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
  • Spoelen met schoon water.
  • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
  • Sproeitoestel
  • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
  • Besproei object volledig met het product.
  • Laten inwerken.
  • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
  • Spoelen met schoon water.
  • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
  • handmatig
  • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
  • Reinig object.
  • Spoelen met schoon water.
  • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

  Technische Specificaties

  Categorie
  Afmetingen (l x b x h)260 x 237 x 430 mm
  Gewicht21.3 kg
  Inhoud van de verpakking20 l
  pH13.1
  Verpakkingseenheid1 Stuk(s)

  RM 58** 20 L

   Beschrijving

   Verwijdert op een betrouwbare manier hardnekkige vervuiling zoals vet, olie en minerale verontreinigingen alsook voedselresten op tegels en containers. Het schuimtapijt maakt lange contacttijden mogelijk en werkt daardoor ook intensief op vertikale oppervlakken.

   Feature: 1

   Landbouw

   Feature: 2

   Melkruimtes

   Feature: 3

   Reiniging van stallen

   Feature: 4

   Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

   Feature: 5

   Oppervlaktereiniging

   Feature: 6

   Oppervlaktereiniging

   Feature: 7

   Hotels, gastronomie, catering

   Feature: 8

   Oppervlaktereiniging

   Feature: 9

   Retail

   Feature: 10

   Muren, tegels

   Feature: 11

   Transport-, busbedrijven

   Feature: 12

   Voedseltanks

   Feature: 13

   In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.

   Feature: 14

   Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

   Feature: 15

   Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

   Feature: 16

   Werk alleen met lage druk en goede ventilatie in afgesloten ruimten.

   Feature: 17

   Vorstvrij opbergen

   Feature: 18

   Hogedrukreinigers

   Feature: 19

   Hogedrukreinigers met schuimsproeier

   Feature: 20

   Spuittoestellen

   Feature: 21

   handmatig

   Feature: 22

   Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging

   Feature: 23

   Verwijdert hardnekkig vuil van olie, vet en eiwitten

   Feature: 24

   Zachte reiniging

   Feature: 25

   Produceert lang aanhoudend schuimtapijt

   Feature: 26

   Zeer goede spoeleigenschappen

   Feature: 27

   Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004

   Feature: 28

   Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)

   Feature: 29

   NTA-vrij

   Feature: 30

   Hogedrukreinigers

   Feature: 31

   Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

   Feature: 32

   1-60°C verwerkingstemperatuur.

   Feature: 33

   Reinig object.

   Feature: 34

   Laten inwerken.

   Feature: 35

   Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

   Feature: 36

   Spoelen met schoon water.

   Feature: 37

   Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

   Feature: 38

   Hogedrukreinigers met schuimsproeier

   Feature: 39

   Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

   Feature: 40

   1-60°C verwerkingstemperatuur.

   Feature: 41

   Reinig object.

   Feature: 42

   Laten inwerken.

   Feature: 43

   Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

   Feature: 44

   Spoelen met schoon water.

   Feature: 45

   Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

   Feature: 46

   Sproeitoestel

   Feature: 47

   Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

   Feature: 48

   Besproei object volledig met het product.

   Feature: 49

   Laten inwerken.

   Feature: 50

   Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

   Feature: 51

   Spoelen met schoon water.

   Feature: 52

   Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

   Feature: 53

   handmatig

   Feature: 54

   Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

   Feature: 55

   Reinig object.

   Feature: 56

   Spoelen met schoon water.

   Feature: 57

   Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

   Feature: 58

   H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

   Feature: 59

   H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

   Feature: 60

   P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

   Feature: 61

   P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

   Feature: 62

   P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

   Feature: 63

   P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

   Feature: 64

   P405 Achter slot bewaren.

   Feature: 65

   P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

   Toepassingsgebied
   Technische Specificaties

   Toepassingsgebied

   • Landbouw
   • Melkruimtes
   • Reiniging van stallen
   • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
   • Oppervlaktereiniging
   • Oppervlaktereiniging
   • Hotels, gastronomie, catering
   • Oppervlaktereiniging
   • Retail
   • Muren, tegels
   • Transport-, busbedrijven
   • Voedseltanks
   • In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
   • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
   • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
   • Werk alleen met lage druk en goede ventilatie in afgesloten ruimten.
   • Vorstvrij opbergen
   • Hogedrukreinigers
   • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
   • Spuittoestellen
   • handmatig
   • Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging
   • Verwijdert hardnekkig vuil van olie, vet en eiwitten
   • Zachte reiniging
   • Produceert lang aanhoudend schuimtapijt
   • Zeer goede spoeleigenschappen
   • Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
   • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
   • NTA-vrij
   • Hogedrukreinigers
   • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
   • 1-60°C verwerkingstemperatuur.
   • Reinig object.
   • Laten inwerken.
   • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
   • Spoelen met schoon water.
   • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
   • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
   • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
   • 1-60°C verwerkingstemperatuur.
   • Reinig object.
   • Laten inwerken.
   • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
   • Spoelen met schoon water.
   • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
   • Sproeitoestel
   • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
   • Besproei object volledig met het product.
   • Laten inwerken.
   • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
   • Spoelen met schoon water.
   • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
   • handmatig
   • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
   • Reinig object.
   • Spoelen met schoon water.
   • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
   • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
   • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
   • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
   • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
   • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
   • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
   • P405 Achter slot bewaren.
   • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

   Technische Specificaties

   Categorie
   Afmetingen (l x b x h)260 x 237 x 430 mm
   Gewicht21.3 kg
   Inhoud van de verpakking20 l
   pH13.1
   Verpakkingseenheid1 Stuk(s)

   RM 58** 20 L

    Beschrijving

    Verwijdert op een betrouwbare manier hardnekkige vervuiling zoals vet, olie en minerale verontreinigingen alsook voedselresten op tegels en containers. Het schuimtapijt maakt lange contacttijden mogelijk en werkt daardoor ook intensief op vertikale oppervlakken.

    Feature: 1

    Landbouw

    Feature: 2

    Melkruimtes

    Feature: 3

    Reiniging van stallen

    Feature: 4

    Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

    Feature: 5

    Oppervlaktereiniging

    Feature: 6

    Oppervlaktereiniging

    Feature: 7

    Hotels, gastronomie, catering

    Feature: 8

    Oppervlaktereiniging

    Feature: 9

    Retail

    Feature: 10

    Muren, tegels

    Feature: 11

    Transport-, busbedrijven

    Feature: 12

    Voedseltanks

    Feature: 13

    In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.

    Feature: 14

    Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

    Feature: 15

    Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

    Feature: 16

    Werk alleen met lage druk en goede ventilatie in afgesloten ruimten.

    Feature: 17

    Vorstvrij opbergen

    Feature: 18

    Hogedrukreinigers

    Feature: 19

    Hogedrukreinigers met schuimsproeier

    Feature: 20

    Spuittoestellen

    Feature: 21

    handmatig

    Feature: 22

    Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging

    Feature: 23

    Verwijdert hardnekkig vuil van olie, vet en eiwitten

    Feature: 24

    Zachte reiniging

    Feature: 25

    Produceert lang aanhoudend schuimtapijt

    Feature: 26

    Zeer goede spoeleigenschappen

    Feature: 27

    Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004

    Feature: 28

    Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)

    Feature: 29

    NTA-vrij

    Feature: 30

    Hogedrukreinigers

    Feature: 31

    Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

    Feature: 32

    1-60°C verwerkingstemperatuur.

    Feature: 33

    Reinig object.

    Feature: 34

    Laten inwerken.

    Feature: 35

    Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

    Feature: 36

    Spoelen met schoon water.

    Feature: 37

    Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

    Feature: 38

    Hogedrukreinigers met schuimsproeier

    Feature: 39

    Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

    Feature: 40

    1-60°C verwerkingstemperatuur.

    Feature: 41

    Reinig object.

    Feature: 42

    Laten inwerken.

    Feature: 43

    Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

    Feature: 44

    Spoelen met schoon water.

    Feature: 45

    Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

    Feature: 46

    Sproeitoestel

    Feature: 47

    Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

    Feature: 48

    Besproei object volledig met het product.

    Feature: 49

    Laten inwerken.

    Feature: 50

    Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.

    Feature: 51

    Spoelen met schoon water.

    Feature: 52

    Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

    Feature: 53

    handmatig

    Feature: 54

    Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

    Feature: 55

    Reinig object.

    Feature: 56

    Spoelen met schoon water.

    Feature: 57

    Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

    Feature: 58

    H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

    Feature: 59

    H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

    Feature: 60

    P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

    Feature: 61

    P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

    Feature: 62

    P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

    Feature: 63

    P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

    Feature: 64

    P405 Achter slot bewaren.

    Feature: 65

    P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

    Toepassingsgebied
    Technische Specificaties

    Toepassingsgebied

    • Landbouw
    • Melkruimtes
    • Reiniging van stallen
    • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
    • Oppervlaktereiniging
    • Oppervlaktereiniging
    • Hotels, gastronomie, catering
    • Oppervlaktereiniging
    • Retail
    • Muren, tegels
    • Transport-, busbedrijven
    • Voedseltanks
    • In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
    • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
    • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
    • Werk alleen met lage druk en goede ventilatie in afgesloten ruimten.
    • Vorstvrij opbergen
    • Hogedrukreinigers
    • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
    • Spuittoestellen
    • handmatig
    • Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging
    • Verwijdert hardnekkig vuil van olie, vet en eiwitten
    • Zachte reiniging
    • Produceert lang aanhoudend schuimtapijt
    • Zeer goede spoeleigenschappen
    • Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
    • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
    • NTA-vrij
    • Hogedrukreinigers
    • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
    • 1-60°C verwerkingstemperatuur.
    • Reinig object.
    • Laten inwerken.
    • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
    • Spoelen met schoon water.
    • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
    • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
    • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
    • 1-60°C verwerkingstemperatuur.
    • Reinig object.
    • Laten inwerken.
    • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
    • Spoelen met schoon water.
    • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
    • Sproeitoestel
    • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
    • Besproei object volledig met het product.
    • Laten inwerken.
    • Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
    • Spoelen met schoon water.
    • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
    • handmatig
    • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
    • Reinig object.
    • Spoelen met schoon water.
    • Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.
    • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
    • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
    • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
    • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
    • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
    • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
    • P405 Achter slot bewaren.
    • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

    Technische Specificaties

    Categorie
    Afmetingen (l x b x h)260 x 237 x 430 mm
    Gewicht21.3 kg
    Inhoud van de verpakking20 l
    pH13.1
    Verpakkingseenheid1 Stuk(s)