vraag de expert

CarpetPro antischuimmiddel RM 761

Artikelnummer: 6.291-389.0

€112,35

RM 761 2,5 LITER


  Beschrijving

  Het CarpetPro schuimblokkeringsmiddel RM 761 reduceert het ontstaan van schuim in vuilwaterreservoirs en verlengt de gebruiksduur van apparaten bij een sterke schuimontwikkeling. Geschikt voor veel typen apparaten.

  Toepassingsgebied
  Technische Specificaties

  Toepassingsgebied

  • Onderdelenreiniging
  • Autodealers en garages
  • Voorbereiding van de wagen
  • Bouw
  • Natzuigen
  • Gebouwreiniging
  • Textieloppervlakken
  • Hotels, gastronomie, catering
  • Textieloppervlakken
  • Gemeente
  • Textieloppervlakken
  • Retail
  • Textieloppervlakken
  • Industrie
  • Textieloppervlakken
  • Vorstvrij opbergen
  • Schrob-/zuigmachines
  • Sproei-extractieapparaten
  • Tapijtreinigingsapparaten
  • Stof-/waterzuigers
  • Onderdelenreinigers
  • Zeer effectief
  • Sproei-extractieapparaat
  • Vloerreinigingsapparaten
  • Stof-/waterzuigers
  • Onderdelenreinigers
  • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

  Technische Specificaties

  Categorie
  Afmetingen (l x b x h) 164 x 125 x 160 mm
  Gewicht 2.1 kg
  Inhoud van de verpakking 2.5 l
  Verpakkingseenheid 5 stuk(s)

  RM 761 2,5 LITER


   Beschrijving

   Het CarpetPro schuimblokkeringsmiddel RM 761 reduceert het ontstaan van schuim in vuilwaterreservoirs en verlengt de gebruiksduur van apparaten bij een sterke schuimontwikkeling. Geschikt voor veel typen apparaten.

   Toepassingsgebied
   Technische Specificaties

   Toepassingsgebied

   • Onderdelenreiniging
   • Autodealers en garages
   • Voorbereiding van de wagen
   • Bouw
   • Natzuigen
   • Gebouwreiniging
   • Textieloppervlakken
   • Hotels, gastronomie, catering
   • Textieloppervlakken
   • Gemeente
   • Textieloppervlakken
   • Retail
   • Textieloppervlakken
   • Industrie
   • Textieloppervlakken
   • Vorstvrij opbergen
   • Schrob-/zuigmachines
   • Sproei-extractieapparaten
   • Tapijtreinigingsapparaten
   • Stof-/waterzuigers
   • Onderdelenreinigers
   • Zeer effectief
   • Sproei-extractieapparaat
   • Vloerreinigingsapparaten
   • Stof-/waterzuigers
   • Onderdelenreinigers
   • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
   • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
   • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
   • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
   • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
   • P405 Achter slot bewaren.
   • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

   Technische Specificaties

   Categorie
   Afmetingen (l x b x h) 164 x 125 x 160 mm
   Gewicht 2.1 kg
   Inhoud van de verpakking 2.5 l
   Verpakkingseenheid 5 stuk(s)

   RM 761 2,5 LITER


    Beschrijving

    Het CarpetPro schuimblokkeringsmiddel RM 761 reduceert het ontstaan van schuim in vuilwaterreservoirs en verlengt de gebruiksduur van apparaten bij een sterke schuimontwikkeling. Geschikt voor veel typen apparaten.

    Toepassingsgebied
    Technische Specificaties

    Toepassingsgebied

    • Onderdelenreiniging
    • Autodealers en garages
    • Voorbereiding van de wagen
    • Bouw
    • Natzuigen
    • Gebouwreiniging
    • Textieloppervlakken
    • Hotels, gastronomie, catering
    • Textieloppervlakken
    • Gemeente
    • Textieloppervlakken
    • Retail
    • Textieloppervlakken
    • Industrie
    • Textieloppervlakken
    • Vorstvrij opbergen
    • Schrob-/zuigmachines
    • Sproei-extractieapparaten
    • Tapijtreinigingsapparaten
    • Stof-/waterzuigers
    • Onderdelenreinigers
    • Zeer effectief
    • Sproei-extractieapparaat
    • Vloerreinigingsapparaten
    • Stof-/waterzuigers
    • Onderdelenreinigers
    • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
    • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
    • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
    • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
    • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
    • P405 Achter slot bewaren.
    • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

    Technische Specificaties

    Categorie
    Afmetingen (l x b x h) 164 x 125 x 160 mm
    Gewicht 2.1 kg
    Inhoud van de verpakking 2.5 l
    Verpakkingseenheid 5 stuk(s)