Reinigingsmiddelen

Ontdek onze reinigingsmiddelen

6295743_std_09_2000x2000px.JPG

Ultra Foam reiniger RM 615

€8,95

Ultra Foam Cleaner 3in1, 1L **


  Beschrijving

  Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles - schuimintensief en reinigingsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.

  Toepassingsgebied
  Technische Specificaties

  Toepassingsgebied

  • Auto's
  • Motorfietsen
  • Mobile homes
  • Houdbaarheid : 4 jaar
  • Schuimsproeier
  • Extra schuim-booster voor een krachtige, goed hechtende en uiterst efficiënte schuim
  • Verwijdert typische vervuiling op voertuigen zoals vuil van de straat, stof, sporen van bladeren,…
  • Ideaal voor het reinigen van voertuigen, motorfietsen, caravans en boten
  • Voor gebruik met de Kärcher schuimsproeiers
  • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
  • NTA vrij
  • Klaar voor direct gebruik
  • Snelle en efficiënte reiniging in combinatie met de Kärcher hogedrukreiniger en de Kärcher schuimsproeier.
  • Met de schuimsproeier
  • Vul het reservoir van de schuimsproeier met Ultra Foam Cleaner of sluit het aan op de Connect ’n’ Clean, stel de dosering in op min. of max. afhankelijk van de vervuilingsgraad en verdeel het product. Laat het kort inwerken, reinig met een borstel en spoel vervolgens af met de hogedrukreiniger.
  • Laat het product niet opdrogen
  • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
  • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

  Technische Specificaties

  Categorie
  Afmetingen (l x b x h) 100 x 100 x 220 mm
  Gewicht 1 kg
  Inhoud van de verpakking 1 l
  Verpakkingseenheid 6 stuk(s)
  Meer informatie
  Velgenreiniger Premium 500 ml RM 667

  Velgenreiniger Premium 500 ml RM 667

  €13,95

  Premium velgenreiniger RM 667


   Beschrijving

   Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.

   Toepassingsgebied
   Technische Specificaties

   Toepassingsgebied

   • Velgenreiniging
   • Te gebruiken op droge, koude velgen
   • Zie voor speciale velgen de instructies van de fabrikant.
   • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
   • Buiten bereik van kinderen bewaren
   • handmatig
   • Premium reiniger voor alle soorten stalen en lichtmetalen velgen
   • Verwijdert stof, bandensporen, strooizout, sneewresten,…
   • Zacht voor uw materialen
   • Automatisch effectief
   • Bereikt zelfs de kleinste gaatjes en krappe hoeken
   • Korte contacttijd
   • Met prestatie-indicator. De roodachtige kleurverandering geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd inwerkt
   • Klaar voor direct gebruik
   • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
   • handmatig
   • Sproei op koude, droge wielen en laat inwerken totdat het reinigingsmiddel rood begint te kleuren.
   • P330 De mond spoelen.
   • P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
   • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
   • H302 Schadelijk bij inslikken.
   • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
   • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
   • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
   • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
   • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
   • P280g Draag beschermende handschoenen.
   • P301+P312a NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

   Technische Specificaties

   Categorie
   Inhoud van de verpakking 500 ml
   Verpakkingseenheid 8
   Meer informatie
   Houtreiniger 3-in-1 RM 612

   Houtreiniger 3-in-1 RM 612

   €7,95

   Houtreiniger 3-in-11, 1L


    Beschrijving

    Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.

    Toepassingsgebied
    Technische Specificaties

    Toepassingsgebied

    • Houten oppervlakken
    • Houten huizen
    • Houdbaarheid : 2 jaar
    • Hogedrukreinigers
    • Krachtig, intensief en zacht
    • Voor de reiniging van alle gevoelige houten oppervlakken
    • Actieve vuilverwijderaar voor een snelle en efficiënte verwijdering van vetten, organische vervuiling en emissievervuiling
    • De efficiënte UV-beschermingsformule vertraagt het donker worden van het hout
    • Intensieve verzorging voor alle houten oppervlakken, zoals terrassen, poorten, huizen enz.
    • Geschikt voor alle waterafstotende houten oppervlakken
    • Het plug 'n' clean systeem is de gemakkelijkste en snelste manier om reinigingsmiddel aan te brengen met uw Kärcher hogedrukreiniger
    • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
    • Klaar voor direct gebruik
    • Hogedrukreinigers
    • Sluit de fles aan op de hogedrukreiniger, steek de aanzuigslang in de fles of giet het reinigingsmiddel in het reservoir. Breng aan onder lage druk, laat het product kort inwerken en spoel het vervolgens grondig af met de hogedrukreiniger. Meerdere toepassingen verhogen het effect van verzorging en bescherming.
    • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
    • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

    Technische Specificaties

    Categorie
    Gewicht 1 kg
    Inhoud van de verpakking 1 l
    Verpakkingseenheid 6
    Meer informatie