vraag de expert

Ontdek onze reinigingsmiddelen

Systeemonderhoud Advance 1 RM 110

Systeemonderhoud Advance 1 RM 110

€12,90

RM 110 Advance1,EN-NL/B

  Beschrijving

  Bescherming tegen verkalking voor warmwater-hogedrukreinigers met geïntegreerde corrosiebescherming speciaal voor gebruik in nieuwe HDS-apparaten met aanpassing voor systeemonderhoud. De nieuwe formule van systeemonderhoud Advance 1 RM 110 biedt naast een verbeterde bescherming tegen kalkafzettingen in systemen met heetwaterslangen (tot 150 °C) een geïntegreerde corrosiebescherming voor alle watervoerende onderdelen.

  Feature: 1

  Landbouw

  Feature: 2

  Transport en transportuitrusting

  Feature: 3

  Autodealers en garages

  Feature: 4

  Reiniging van wagens/motoren

  Feature: 5

  Bouw

  Feature: 6

  Transport en transportuitrusting

  Feature: 7

  Metaalverwerkende industrie

  Feature: 8

  Ontvetting en fosfatering

  Feature: 9

  Industrie

  Feature: 10

  Ontvetting van oppervlakken

  Feature: 11

  Gemeente

  Feature: 12

  Reiniging van wagens/motoren

  Feature: 13

  Transport-, busbedrijven

  Feature: 14

  Reiniging van wagens/motoren

  Feature: 15

  Machinebescherming

  Feature: 16

  Machine-onderhoud, bescherming tegen kalk

  Feature: 17

  Vorstvrij opbergen

  Feature: 18

  Gebruik alleen zuurbestendige spuitapparatuur.

  Feature: 19

  Warmwater hogedrukreinigers

  Feature: 20

  Maximale bescherming en verzorging voor warmwater hogedrukreinigers

  Feature: 21

  Speciaal voor apparaten met aanpassing voor systeemonderhoud

  Feature: 22

  Effectieve bescherming tegen kalkaanslag in het verwarmingsspiraal

  Feature: 23

  Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004

  Feature: 24

  Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)

  Feature: 25

  Fosfaatvrij

  Feature: 26

  NTA-vrij

  Feature: 27

  Warmwater hogedrukreinigers

  Feature: 28

  Stel de dosering af op de waterhardheid (wordt gedaan door servicemonteur).

  Toepassingsgebied
  Technische Specificaties

  Toepassingsgebied

  • Landbouw
  • Transport en transportuitrusting
  • Autodealers en garages
  • Reiniging van wagens/motoren
  • Bouw
  • Transport en transportuitrusting
  • Metaalverwerkende industrie
  • Ontvetting en fosfatering
  • Industrie
  • Ontvetting van oppervlakken
  • Gemeente
  • Reiniging van wagens/motoren
  • Transport-, busbedrijven
  • Reiniging van wagens/motoren
  • Machinebescherming
  • Machine-onderhoud, bescherming tegen kalk
  • Vorstvrij opbergen
  • Gebruik alleen zuurbestendige spuitapparatuur.
  • Warmwater hogedrukreinigers
  • Maximale bescherming en verzorging voor warmwater hogedrukreinigers
  • Speciaal voor apparaten met aanpassing voor systeemonderhoud
  • Effectieve bescherming tegen kalkaanslag in het verwarmingsspiraal
  • Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
  • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
  • Fosfaatvrij
  • NTA-vrij
  • Warmwater hogedrukreinigers
  • Stel de dosering af op de waterhardheid (wordt gedaan door servicemonteur).

  Technische Specificaties

  Categorie
  Afmetingen (l x b x h)242 x 233 x 208 mm
  Gewicht0 kg
  Inhoud van de verpakking1 l
  pH9
  Verpakkingseenheid6 Stuk(s)
  6295628_std_01_2000x2000px.JPG

  Systeemonderhoud Advance 2 RM 111

  €20,25

  RM 111 ASF Systempflege Advance2,EN-NL/B

   Beschrijving

   Maximale apparaatbeveiliging voor warmwater-hogedrukreinigers met aanpassing voor systeemonderhoud. Systeemonderhoud Advance 2 RM 111 biedt voor uw apparaat de volgende veiligheidsfuncties: – bescherming tegen kalkafzettingen in de verwarmingsspiraal (tot 150 °C) - pomponderhoudsadditieven voor continue smering en onderhoud van de hogedrukpomp - bescherming tegen vuilwater - (roestvorming in de verwarmingsspiraal bij zeer zacht water) - corrosiebescherming voor alle watervoerende onderdelen.

   Feature: 1

   Landbouw

   Feature: 2

   Transport en transportuitrusting

   Feature: 3

   Autodealers en garages

   Feature: 4

   Reiniging van wagens/motoren

   Feature: 5

   Bouw

   Feature: 6

   Transport en transportuitrusting

   Feature: 7

   Metaalverwerkende industrie

   Feature: 8

   Ontvetting en fosfatering

   Feature: 9

   Industrie

   Feature: 10

   Ontvetting van oppervlakken

   Feature: 11

   Gemeente

   Feature: 12

   Reiniging van wagens/motoren

   Feature: 13

   Transport-, busbedrijven

   Feature: 14

   Reiniging van wagens/motoren

   Feature: 15

   Machinebescherming

   Feature: 16

   Machine-onderhoud, bescherming tegen kalk en pomponderhoud

   Feature: 17

   Vorstvrij opbergen

   Feature: 18

   Warmwater hogedrukreinigers

   Feature: 19

   Met geïntegreerde corrosiebescherming voor alle watervoerende componenten

   Feature: 20

   Bescherming tegen vuilwater (roestvorming in het verwarmingsspiraal bij erg zacht water)

   Feature: 21

   Met pomponderhoudadditieven voor permanente smering en onderhoud van de hogedrukpomp

   Feature: 22

   Voorkomt kalkafzetting in warmwater hogedrukreinigers

   Feature: 23

   Speciaal voor apparaten met aanpassing voor systeemonderhoud

   Feature: 24

   Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)

   Feature: 25

   NTA-vrij

   Feature: 26

   Warmwater hogedrukreinigers

   Feature: 27

   Stel de dosering af op de waterhardheid (wordt gedaan door servicemonteur).

   Feature: 28

   EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

   Toepassingsgebied
   Technische Specificaties

   Toepassingsgebied

   • Landbouw
   • Transport en transportuitrusting
   • Autodealers en garages
   • Reiniging van wagens/motoren
   • Bouw
   • Transport en transportuitrusting
   • Metaalverwerkende industrie
   • Ontvetting en fosfatering
   • Industrie
   • Ontvetting van oppervlakken
   • Gemeente
   • Reiniging van wagens/motoren
   • Transport-, busbedrijven
   • Reiniging van wagens/motoren
   • Machinebescherming
   • Machine-onderhoud, bescherming tegen kalk en pomponderhoud
   • Vorstvrij opbergen
   • Warmwater hogedrukreinigers
   • Met geïntegreerde corrosiebescherming voor alle watervoerende componenten
   • Bescherming tegen vuilwater (roestvorming in het verwarmingsspiraal bij erg zacht water)
   • Met pomponderhoudadditieven voor permanente smering en onderhoud van de hogedrukpomp
   • Voorkomt kalkafzetting in warmwater hogedrukreinigers
   • Speciaal voor apparaten met aanpassing voor systeemonderhoud
   • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
   • NTA-vrij
   • Warmwater hogedrukreinigers
   • Stel de dosering af op de waterhardheid (wordt gedaan door servicemonteur).
   • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

   Technische Specificaties

   Categorie
   Inhoud van de verpakking1 l
   pH12.3
   Verpakkingseenheid6 Stuk(s)
   6295979_std_02_2000x2000px.JPG

   PressurePro Foam Cleaner RM 838

   €22,05

   RM 838** 3L Foam Cleaner

    Beschrijving

    Het alkalische schuimreinigingsmiddel RM 838 voor het contactloos wassen van voertuigen verwijdert oeiteloos en lakvriendelijk sterke olie- en vetvervuiling, insectenresten en straatvuil.

    Feature: 1

    Autodealers en garages

    Feature: 2

    Voertuigreiniging

    Feature: 3

    Transport-, busbedrijven

    Feature: 4

    Reiniging van bedrijfsvoertuigen

    Feature: 5

    Industrie

    Feature: 6

    Reiniging van bedrijfsvoertuigen

    Feature: 7

    Bouw

    Feature: 8

    Reiniging van bedrijfsvoertuigen

    Feature: 9

    Landbouw

    Feature: 10

    Voertuigreiniging

    Feature: 11

    Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

    Feature: 12

    Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

    Feature: 13

    Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.

    Feature: 14

    Vorstvrij opbergen

    Feature: 15

    Hogedrukreinigers met schuimsproeier

    Feature: 16

    VDA-conform

    Feature: 17

    Uiterst zacht voor lak, sierlijsten en aluminium velgen

    Feature: 18

    Zeer korte inwerktijd

    Feature: 19

    Aangenaam frisse geur

    Feature: 20

    Hogedrukreinigers met schuimsproeier

    Feature: 21

    Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat

    Feature: 22

    1-40°C verwerkingstemperatuur.

    Feature: 23

    Laten inwerken.

    Feature: 24

    Spoel oppervlakken goed met schoon water.

    Feature: 25

    P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

    Feature: 26

    Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

    Feature: 27

    H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

    Feature: 28

    H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

    Feature: 29

    H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

    Feature: 30

    P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

    Feature: 31

    P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

    Feature: 32

    P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

    Feature: 33

    P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

    Feature: 34

    P405 Achter slot bewaren.

    Toepassingsgebied
    Technische Specificaties

    Toepassingsgebied

    • Autodealers en garages
    • Voertuigreiniging
    • Transport-, busbedrijven
    • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
    • Industrie
    • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
    • Bouw
    • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
    • Landbouw
    • Voertuigreiniging
    • Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
    • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
    • Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
    • Vorstvrij opbergen
    • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
    • VDA-conform
    • Uiterst zacht voor lak, sierlijsten en aluminium velgen
    • Zeer korte inwerktijd
    • Aangenaam frisse geur
    • Hogedrukreinigers met schuimsproeier
    • Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
    • 1-40°C verwerkingstemperatuur.
    • Laten inwerken.
    • Spoel oppervlakken goed met schoon water.
    • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
    • Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
    • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
    • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
    • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
    • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
    • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
    • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
    • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
    • P405 Achter slot bewaren.

    Technische Specificaties

    Categorie
    Afmetingen (l x b x h)153 x 115 x 240 mm
    Gewicht3.1 kg
    Inhoud van de verpakking3 l
    pH12.6
    Verpakkingseenheid1 Stuk(s)
    Autoshampoo RM 619

    Autoshampoo RM 619

    €17,95

    Autoreiniger 5 Ltr

     Beschrijving

     Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor een grondige voertuigreiniging. Milieuvriendelijk en bijzonder zacht voor alle geverfde en kunststof oppervlakken.

     Feature: 1

     Fietsen

     Feature: 2

     Motorfietsen

     Feature: 3

     Houdbaarheid : 4 jaar

     Feature: 4

     Hogedrukreinigers

     Feature: 5

     handmatig

     Feature: 6

     Voor een grondige reiniging van gevoelige geschilderde en kunststof oppervlakken

     Feature: 7

     Uiterst zachte reinigingsactie

     Feature: 8

     Zacht alkalisch reinigingsmiddel, geen gevaar voor materialen

     Feature: 9

     Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD

     Feature: 10

     Klaar voor direct gebruik

     Feature: 11

     Snelle en efficiënte reiniging in combinatie met een Kärcher hogedrukreiniger

     Feature: 12

     NTA-vrij

     Feature: 13

     Met de hogedrukreiniger of manueel

     Feature: 14

     Verdeel het product met de hogedrukreiniger of meng (1:10) in een emmer en breng het aan met een spons. Laat het korte tijd inwerken en spoel het vervolgens grondig af.

     Feature: 15

     P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

     Feature: 16

     EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

     Toepassingsgebied
     Technische Specificaties

     Toepassingsgebied

     • Fietsen
     • Motorfietsen
     • Houdbaarheid : 4 jaar
     • Hogedrukreinigers
     • handmatig
     • Voor een grondige reiniging van gevoelige geschilderde en kunststof oppervlakken
     • Uiterst zachte reinigingsactie
     • Zacht alkalisch reinigingsmiddel, geen gevaar voor materialen
     • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
     • Klaar voor direct gebruik
     • Snelle en efficiënte reiniging in combinatie met een Kärcher hogedrukreiniger
     • NTA-vrij
     • Met de hogedrukreiniger of manueel
     • Verdeel het product met de hogedrukreiniger of meng (1:10) in een emmer en breng het aan met een spons. Laat het korte tijd inwerken en spoel het vervolgens grondig af.
     • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
     • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

     Technische Specificaties

     Categorie
     Afmetingen (l x b x h)190 x 140 x 250 mm
     Inhoud van de verpakking5 l
     Verpakkingseenheid1 Stuk(s)
     Houtreiniger RM 624

     Houtreiniger RM 624

     €17,95

     HOUTREINIGER 5 L (voorheen 6294-039)

      Beschrijving

      Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige houtoppervlakken, zoals tuinmeubelen, houten vloeren en terrassen. Uiterst rendabel en materiaalveilig. Bus van 5 liter.

      Feature: 1

      Houten vloeren

      Feature: 2

      Terrassen

      Feature: 3

      Tafels en stoelen

      Feature: 4

      Houdbaarheid : 4 jaar

      Feature: 5

      Hogedrukreinigers

      Feature: 6

      handmatig

      Feature: 7

      Voor de reiniging van alle gevoelige houten oppervlakken. Universeel inzetbaar

      Feature: 8

      Lost olie en vetten op en breekt minerale vlekken af

      Feature: 9

      Verwijdert algen, roet en minerale vervuiling

      Feature: 10

      Snelle en efficiënte reiniging in combinatie met een Kärcher hogedrukreiniger

      Feature: 11

      Extreem zacht voor materialen

      Feature: 12

      Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD

      Feature: 13

      pH waarde in concentraat ongeveer 9

      Feature: 14

      Klaar voor direct gebruik

      Feature: 15

      Kan ook manueel gebruikt worden

      Feature: 16

      Met de hogedrukreiniger of manueel

      Feature: 17

      Verdeel het product met de hogedrukreiniger of meng (1:10) in een emmer en breng het aan met een spons. Laat het korte tijd inwerken en spoel het vervolgens grondig af.

      Feature: 18

      P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

      Feature: 19

      EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

      Toepassingsgebied
      Technische Specificaties

      Toepassingsgebied

      • Houten vloeren
      • Terrassen
      • Tafels en stoelen
      • Houdbaarheid : 4 jaar
      • Hogedrukreinigers
      • handmatig
      • Voor de reiniging van alle gevoelige houten oppervlakken. Universeel inzetbaar
      • Lost olie en vetten op en breekt minerale vlekken af
      • Verwijdert algen, roet en minerale vervuiling
      • Snelle en efficiënte reiniging in combinatie met een Kärcher hogedrukreiniger
      • Extreem zacht voor materialen
      • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
      • pH waarde in concentraat ongeveer 9
      • Klaar voor direct gebruik
      • Kan ook manueel gebruikt worden
      • Met de hogedrukreiniger of manueel
      • Verdeel het product met de hogedrukreiniger of meng (1:10) in een emmer en breng het aan met een spons. Laat het korte tijd inwerken en spoel het vervolgens grondig af.
      • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
      • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

      Technische Specificaties

      Categorie
      Afmetingen (l x b x h)192 x 145 x 248 mm
      Gewicht5 kg
      Inhoud van de verpakking5 l
      Verpakkingseenheid1 Stuk(s)
      6295851_std_1_2000x2000px.JPG

      CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760, tabletten

      €170,40

      Tapijtreiniger RM760Tabs 200 St.-Var.1

       Beschrijving

       CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760, tabletten is een sproei-extractiebasisreinigingsmiddel in tabletvorm. Met Encapsulation-technologie. Handig verpakt in water oplosbare folie. Tijdrovend naspoelen niet nodig.

       Feature: 1

       Autodealers en garages

       Feature: 2

       Voorbereiding van de wagen

       Feature: 3

       Gebouwreiniging

       Feature: 4

       Textieloppervlakken

       Feature: 5

       Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk

       Feature: 6

       Textieloppervlakken

       Feature: 7

       Hotels, gastronomie, catering

       Feature: 8

       Textieloppervlakken

       Feature: 9

       Gemeente

       Feature: 10

       Textieloppervlakken

       Feature: 11

       Retail

       Feature: 12

       Textieloppervlakken

       Feature: 13

       Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

       Feature: 14

       Droog bewaren.

       Feature: 15

       Sproei-extractieapparaten

       Feature: 16

       Tapijtreinigingsapparaten

       Feature: 17

       Verbetert de vloerhygiëne

       Feature: 18

       Aangenaam frisse geur

       Feature: 19

       Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken

       Feature: 20

       Kortere droogtijden

       Feature: 21

       Zachte reiniging

       Feature: 22

       Actieve reiniging bij elke temperatuur

       Feature: 23

       Sproei-extractieapparaat

       Feature: 24

       Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

       Feature: 25

       Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).

       Feature: 26

       Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

       Feature: 27

       Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).

       Feature: 28

       H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

       Feature: 29

       H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

       Feature: 30

       P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

       Feature: 31

       P264 Na het werken met dit product grondig wassen.

       Feature: 32

       P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

       Feature: 33

       P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

       Feature: 34

       P405 Achter slot bewaren.

       Feature: 35

       P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

       Toepassingsgebied
       Technische Specificaties

       Toepassingsgebied

       • Autodealers en garages
       • Voorbereiding van de wagen
       • Gebouwreiniging
       • Textieloppervlakken
       • Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk
       • Textieloppervlakken
       • Hotels, gastronomie, catering
       • Textieloppervlakken
       • Gemeente
       • Textieloppervlakken
       • Retail
       • Textieloppervlakken
       • Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
       • Droog bewaren.
       • Sproei-extractieapparaten
       • Tapijtreinigingsapparaten
       • Verbetert de vloerhygiëne
       • Aangenaam frisse geur
       • Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
       • Kortere droogtijden
       • Zachte reiniging
       • Actieve reiniging bij elke temperatuur
       • Sproei-extractieapparaat
       • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
       • Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).
       • Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
       • Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).
       • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
       • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
       • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
       • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
       • P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
       • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
       • P405 Achter slot bewaren.
       • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

       Technische Specificaties

       Categorie
       Inhoud van de verpakking200 Tabletten
       pH8.9
       Verpakkingseenheid1 Stuk(s)